Tidens forandring til evighed

GunSno1763b Send Feedback: GunSno1763b
Tidens forandring til evighed
Tidens Forandring til Evighed, | Korteligen betragtet, | Da | Den Velædle og Høyfornemme, | Nu i HErren Salige | Hr. Nicolai Hoffgaard, | Deres Kongel. Majestæts forhen Overkiøbmand | paa Stichesholms-Havn udi Island, samt Bor- | ger og Brygger i Kiøbenhavn | Hans afsiælede Legeme | Blev lagt i sit sidste Hvile- og Sove-Kammer | den 6te Septembr. om Aftenen Anno 1763. | og i største Eenfoldighed forestillet | af | C. G. S. | Præst i Iisland. | – | KIØBENHAVN, | Trykt hos Directeuren over Hans Kongel. Majestæts og | Universitets Bogtrykkerie, Nicolaus Christian Høpffner.

Publication location and year: Copenhagen, perhaps 1763
Printer: Høpfner, Nicolai Christian (1721-1782)
Related name: Hofgaard, Nicolai
Extent: [8] p.

Keywords: Biography