Fortegnelse over endeel gode og velconditionerede bøger

JonArn1778a Send Feedback: JonArn1778a
Fortegnelse over endeel gode og velconditionerede bøger
Fortegnelse | over endeel | gode og velconditionerede | Bøger, | i adskillige Sprog og Videnskaber | samt nogle Manuscripter, | tilhørende | afg. Sysselmand i Snæfieldsness- | Syssel paa Island | Herr John Arnesens | Stervboe, | som Mandagen den 4 Jan. 1779 | blive bortsolgede udi Gaarden No. 199. i | Friderichsberggaden, mod contant Betaling, | i sær af ubekiendte til Hr. Procurator Bentz, | hos hvem, saa vel som paa Auctionsstædet | Catalogi ere at bekomme. | – | Kiøbenhavn, 1778. | Trykt hos August Friderich Stein.

Publication location and year: Copenhagen, 1778
Printer: Stein, August Friderich (1728-1786)
Related name: Jón Árnason (1727-1777)
Extent: [2], 20 p.

Keywords: Bibliography