Korte betænkninger over den islandske handel

JonOla1772a Send Feedback: JonOla1772a
Korte betænkninger over den islandske handel
Korte | Betænkninger | over den | Islandske Handel, | deelte udi | Tvende Afhandlinger | af hvilke | den Første berører | Islændernes Skibsfart, og adskillige | Fremmede Nationers Handel | paa Island, | den Anden | den Danske Handel sammestæds. | Forfattede af | John Olavsen. | Vicelavmand for Norden- og Vesten i Island samt | Corresponderende Medlem i det Kongel. Danske | Landhuusholdnings Sælskab i Kiøbenhavn. | – | Kiøbenhavn, 1772. | Trykt hos Brødrene Berling.

Publication location and year: Copenhagen, 1772
Printer: Berlingske Bogtrykkerie
Extent: 77 p.

Keywords: Trade