Sandferdig relation om det udi Island brændende field Krabla

JonSae1726a Send Feedback: JonSae1726a
Sandferdig relation om det udi Island brændende field Krabla
Sandferdig | RELATION | Om det | Udi Island | Brændende Field Krabla | Og andre der omkring liggende | Smaae Fielde, | Baade med Iordskielv, Torden | og Aske-Fald. | Sammenskreven og paa Dansk oversat efter Præsten Hr. | Joen Sæmundsens, som er Sogne-Præst til Reicheslid | og Schutestads Meenigheder ved Myevatten, og | andre ærlige Folks der i Egnen boen- | de deres Beretning. | – | KIØBENHAVN, | Trykt udi Hans Kongl. Mayst. privilegerede | Bogtrykkerie, 1726.

Publication location and year: Copenhagen, 1726
Printer: Kongelige og Universitets Bogtrykkeri
Extent: [4] p.

Keywords: Geology ; Volcanic eruptions
Bibliography: Safn til sögu Íslands 4, Kaupmannahöfn og Reykjavík 1907-1915, 385-398.