Tanker ved giennemlæsningen

SteTho1798a Send Feedback: SteTho1798a
Tanker ved giennemlæsningen
Tanker | ved | Giennemlæsningen | af de hos | Directeur I. F. Schultz i Kiøbenhavn 1797 | trykte saa kaldte | Oplysninger og Anmærkninger | over den | ved Trykken publicerede | Islands almindelige Ansøgning | til | Kongen | om udvidede Handels-Friheder m. v. | fremsatte | af | S. Thorarensen, | Amtmand i Island. | – | Kiøbenhavn, 1798. | Paa Gyldendals Forlag.
Colophon: „Trykt hos N. Christensen.“

Publication location and year: Copenhagen, 1798
Publisher: Gyldendal
Extent: 79 p.

Note: Svar við riti um Almennu bænaskrána eftir J. L. Busch: Nogle oplysninger og anmærkninger, 1797.
Keywords: Trade