Sagan om Ingwar widtfarne och hans son Swen

Yng1762a Send Feedback: Yng1762a
Sagan om Ingwar widtfarne och hans son Swen
Yngvars saga víðförla
SAGAN | Om | INGWAR WIDTFARNE | Och HANS SON SWEN, | Från gamla Isländskan ỏfwersatt, | Och | UNDERSỎKNING | Om | WÅRE RUNSTENARS ÅLDER, | I Anledning af samma Saga, | Samt | FỎRETAL | Om | SAGANS TROWÄRDIGHET; | Hwaruti de fỏrr hos osz Utgifna Sagors Wärde tillika stadfästes. | Altsammans, til Nordiska Historiens och Språkets Fỏrbättring, utgifwet | Af | Nils Reinhold Brocman. | – | … | – | STOCKHOLM, | Tryckt hos Direct. LARS SALVIUS, 1762.

Publication location and year: Stockholm, 1762
Printer: Salvius, Lars (1706-1773)
Extent: [2], xliv, 280, [6] p.

Editor: Brocman, Nils Reinhold (1731-1770)
Translator: Brocman, Nils Reinhold (1731-1770)
Related item: „Undersỏkning Om Wåre Nordiske Runstenars Ålder I Anledning af Ingwar Widfỏrlas Saga, desz Fỏljeslagares Minnesskrifter och flera betydande Runritningar.“ 49.-280. p.
Note: Texti ásamt sænskri þýðingu, 1.-48. bls.
Keywords: Literature ; Antiquities ; Mythical-heroic sagas