Korte beretninger om nogle forsøg

BjoHal1765a Senda ábendingu: BjoHal1765a
Korte beretninger om nogle forsøg
Korte | Beretninger om nogle Forsøg, | til | Landvæsenets | og i sær | Hauge-Dyrkningens | Forbedring i Island, | Begyndte paa en Præste-Gaard Vester paa | Landet, og fortsatte sammesteds i næstleden | 9 Aar, i de faae fra Embeds-Forretnin- | ger ledige Timer: | Giorte paa egen Bekostning, med liden Formue og | meget Arbeide, men med et fornøyet Sind og | en overflødig Guds Velsignelse. | For | underdanigst at efterleve | Hans Kongl. Majests. allernaadigste Villie | og | Landets Faders Høyst-Faderlige Hensigter, | samt tillige | for at tiene sit Fæderne-Land; | Fremsatte i et Brev, Aaret 1761, med en kort | Fortsættelse for de 3de efterfølgende Aar. | – | Imprimatur, B. Möllmann. | – | Kiøbenhavn, trykt hos August Friderich Stein, 1765.

Útgáfustaður og -ár: Kaupmannahöfn, 1765
Prentari: Stein, August Friderich (1728-1786)
Umfang: 32 bls.

Útgefandi: Magnús Ólafsson (1728-1800)
Þýðandi: Magnús Ólafsson (1728-1800)
Viðprent: Magnús Ólafsson (1728-1800): „Deres Excellence! Høy og Velbaarne Hr. Otto Manderup Græve af Rantzau …“ 3.-6. bls. Tileinkun dagsett 31. mars 1765.
Athugasemd: Ljósprentað í Reykjavík 1944.
Efnisorð: Landbúnaður