Oeconomisk reise

OlaOla1780b Senda ábendingu: OlaOla1780b
Oeconomisk reise
Oeconomisk Reise | igiennem | de nordvestlige, nordlige, og nordostlige Kanter | af | Island, | ved | Olaus Olavius, | Kammer-Secretaire samt Tolder og constitueret Consumtions- | Forvalter i Skagen, | tilligemed | Ole Henchels | Underretning | om de Islandske Svovel-Miiner og Svovel-Raffinering, | samt | Vice-Markscheider Christian Zieners | Beskrivelse | over nogle Surterbrands-Fielde i Island. | – | Efter H. K. M. Allernaadigste Befaling, ved det Vestind. Gvin. Rente- og | General-Told-Cammers Foranstaltning, udgivne; med nogle Anmærkninger, | Register og Forberedelse, samt et nyt Land-Charte og fleere Kaabberstykker. | – | Anden Deel. | – | Kiøbenhavn, 1780. | Trykt paa Gyldendals Forlag.
Að bókarlokum: „Kiøbenhavn 1780. | Trykt hos August Friderich Stein, boende i Skidenstræde No. 171.“ [783.] bls.

Útgáfustaður og -ár: Kaupmannahöfn, 1780
Forleggjari: Gyldendal
Prentari: Stein, August Friderich (1728-1786)
Umfang: [2], 285.-756., [28] bls., 9 mbl., 7 mbl. br.
Útgáfa: 1

Útgefandi: Jón Eiríksson (1728-1787)
Viðprent: Ole Henckel: „Underretning om de Islandske Svovel-Miiner samt Svovel-Raffineringen sammesteds.“ 665.-734. bls. Dagsett 30. janúar 1776.
Viðprent: Ziener, Christian: „Beskrivelse over nogle Surterbrands-Fielde i Island, saa og nogle Steder hvor jernhaltig Jord er funden.“ 735.-756. bls.
Athugasemd: Íslensk þýðing: Ólafur Olavius: Ferðabók 1-2, Reykjavík 1964-1965.
Efnisorð: Landafræði ; Ferðasögur