-Results 2,401 - 2,500 of 2,511

View all results as PDF
 1. Kapítulstaxti fyrir Borgarfjarðar, Gullbringu og Kjósar, Árness, Rangárvalla, Vestmannaeyja, Vestur- og Austur-Skaftafells sýslur samt Reykjavíkur kaupstað
  Capituls-Taxti, fyrir Borgarfjardar, Gullbringu og Kjósar, Arness, Rángárvalla, Vestmannaeya, Vestur- og Austur-Skaptafells Syslur, samt Reykjavikur Kaupstad, i Islands Sudur-Amti, gyldandi frá midju Maji mánadar 1836 til sømu Tídar 1837. Videyar Klaustri, 1836. Prentadur á opinberann kostnad af Bókþryckjara Helga Helgasyni.

  Publication location and year: Viðey, 1836
  Printer: Helgi Helgason (1807-1862)
  Extent: [4] p.

  Note: Dagsett 12. febrúar 1836.
  Keywords: Directives
  Decoration: Hálftitilsíða.
  Bibliography: Lovsamling for Island 10, Kaupmannahöfn 1861, 700-702.
 2. Placat hvorved forordningen af 13de mai 1776 om gjerder samt tuers jevning med videre jordbruget i Island vedkommende ophæves
  Opið bréf hvarmeð tilskipunin af 13da maí 1776 um garða og þúfnasléttun með fleiru jarðyrkjuna á Íslandi áhrærandi er aftekin
  Placat, hvorved Forordningen af 13de Mai 1776 om Gjerder samt Tuers Jevning med videre, Jordbruget i Island vedkommende, ophæves. Opid Bréf hvarmed Tilskipunin af 13da Maí 1776 um Garda og Þúfnasléttun med fleiru, jardyrkjuna á Íslandi áhrærandi, er aftekin. Kjøbenhavn, den 9de Marts 1836. Kjøbenhavn. Trykt hos Directeur Jens Hostrup Schultz, Kongelig og Universitets-Bogtrykker.

  Publication location and year: Copenhagen, 1836
  Printer: Schultz, Jens Hostrup
  Extent: 7 p.

  Keywords: Directives
  Bibliography: Lovsamling for Island 10, Kaupmannahöfn 1861, 709-712.

 3. Forordning om pengevæsenet paa Island
  Tilskipan um peningagilding á Íslandi
  Forordning om Pengevæsenet paa Island. Tilskipan um Peníngagildíng á Íslandi. Kaupmannahøfn, þann 30ta Martsí 1836. Kaupmannahøfn. Prentud hjá Directeur Jens Hostrup Schúltz, Konúngsins og Háskólans Bókþrykkjara.

  Publication location and year: Copenhagen, 1836
  Printer: Schultz, Jens Hostrup
  Extent: 11 p.

  Keywords: Directives
  Bibliography: Lovsamling for Island 10, Kaupmannahöfn 1861, 717-723.

 4. Placat angaaende fordelingen af de udgifter som foranlediges ved forsamlingen af de raadgivende provindsialstænder
  Placat angaaende Fordelingen af de Udgifter, som foranlediges ved Forsamlingen af de raadgivende Provindsialstænder for Sjællands- Fyens- og Lollands-Falsters Stifter samt Island og Færøerne. Kjøbenhavn, den 1ste Junii 1836. Kjøbenhavn. Trykt hos Directeur Jens Hostrup Schultz. Kongelig og Universitets-Bogtrykker.

  Publication location and year: Copenhagen, 1836
  Printer: Schultz, Jens Hostrup
  Extent: [4] p.

  Keywords: Directives
  Bibliography: Lovsamling for Island 10, Kaupmannahöfn 1861, 751-752.

 5. Bekiendtgiørelse angaaende sølvskillemynt paa 2, 3 og 4 rigsbankskilling
  Auglýsing viðvíkjandi 2ja, 3ja og 4ra ríkisbankaskildinga smápeningum í silfri
  Bekiendtgiørelse angaaende Sølvskillemynt paa 2, 3 og 4 Rigsbankskilling. Auglýsing vidvíkjandi 2gja, 3gja og 4ra Ríkisbánkaskildínga Smápeníngum í silfri. Kaupmannahøfn, þann 9da September 1836. Kaupmannahøfn. Prentud hjá Directeur Jens Hostrup Schúltz, Konúngsins og Háskólans Bókþrykkjara.

  Publication location and year: Copenhagen, 1836
  Printer: Schultz, Jens Hostrup
  Extent: [3] p.

  Keywords: Directives
  Bibliography: Lovsamling for Island 10, Kaupmannahöfn 1861, 769-770.

 6. Placat angaaende præmier for fiskerie under Island
  Opið bréf áhrærandi verðlaun fyrir fiskiafla við Ísland
  Placat, angaaende Præmier for Fiskerie under Island for Tidsrummet fra Begyndelsen af Aaret 1837 indtil Udgangen af Aaret 1839. Opid Bréf áhrærandi Verdlaun fyri fiskiafla vid Ísland, á tímabilinu frá byrjun ársins 1837 til útgaungu ársins 1839. Rentekammeret, den 28de September 1836. Kjøbenhavn. Trykt hos Directeur Jens Hostrup Schultz, Kongelig og Universitets-Bogtrykker.

  Publication location and year: Copenhagen, 1836
  Printer: Schultz, Jens Hostrup
  Extent: 7 p.
  Version: 1

  Keywords: Directives
  Bibliography: Lovsamling for Island 10, Kaupmannahöfn 1861, 779-783.

 7. Patent betreffend die für die Fischerei bei Island
  Patent, betreffend die für die Fischerei bei Island während der Zeit vom Anfang 1837 bis Ausgang 1839 bewilligten Prämien. Placat, angaaende Præmier for Fiskerie under Island for Tidsrummet fra Begyndelsen af Aaret 1837 indtil Udgangen af Aaret 1839. Kopenhagen, den 28sten September 1836. Kopenhagen. Gedruckt bei dem Director Jens Hostrup Schultz, Königlichen und Universitäts-Buchdrucker.

  Publication location and year: Copenhagen, 1836
  Printer: Schultz, Jens Hostrup
  Extent: 7 p.
  Version: 2

  Keywords: Directives
 8. Placat indeholdende nogle nærmere bestemmelser med hensyn til anordningerne om den islandske handel og skibsfart
  Opið bréf innihaldandi nokkrar nákvæmari ákvarðanir með tilliti til tilskipananna um þá íslensku kauphöndlun og skipaferðir
  Placat, indeholdende nogle nærmere Bestemmelser med Hensyn til Anordningerne om den islandske Handel og Skibsfart. Opid Bréf innihaldandi nokkrar nákvæmari Ákvardanir, med tilliti til Tilskipananna um þá Íslendsku Kauphøndlun og Skipaferdir. Kjøbenhavn, den 28de December 1836. Kjøbenhavn. Trykt hos Directeur Jens Hostrup Schultz, Kongelig og Universitets-Bogtrykker.

  Publication location and year: Copenhagen, 1836
  Printer: Schultz, Jens Hostrup
  Extent: 23 p.
  Version: 1

  Keywords: Directives
  Bibliography: Lovsamling for Island 10, Kaupmannahöfn 1861, 824-843.

 9. Patent betreffend einige nähere Bestimmungen rücksichtlich der Anordnungen wegen des Handels und der Schiffahrt auf Island
  Patent, betreffend einige nähere Bestimmungen rücksichtlich der Anordnungen wegen des Handels und der Schiffahrt auf Island. Placat, indeholdende nogle nærmere Bestemmelser med Hensyn til Anordningerne om den islandske Handel og Skibsfart. Kopenhagen, den 28sten December 1836. Kopenhagen. Gedruckt bei dem Director Jens Hostrup Schultz, Königlichen und Universitäts-Buchdrucker.

  Publication location and year: Copenhagen, 1836
  Printer: Schultz, Jens Hostrup
  Extent: 21 p.
  Version: 2

  Keywords: Directives
 10. Kapítulstaxti fyrir Borgarfjarðar, Gullbringu og Kjósar, Árness, Rangárvalla, Vestmannaeyja, Vestur- og Austur-Skaftafells sýslur samt Reykjavíkur kaupstað
  Capituls-Taxti, fyrir Borgarfjardar, Gullbringu og Kjósar, Arness, Rángárvalla, Vestmannaeya, Vestur- og Austur-Skaptafells Syslur, samt Reykjavikur Kaupstad, i Islands Sudur-Amti, gyldandi frá midju Maji mánadar 1837 til sømu Tídar 1838. Videyar Klaustri, 1837. Prentadur á opinberann kostnad af Bókþryckjara Helga Helgasyni.

  Publication location and year: Viðey, 1837
  Printer: Helgi Helgason (1807-1862)
  Extent: [4] p.

  Note: Dagsett 8. febrúar 1837.
  Keywords: Directives
  Decoration: Hálftitilsíða.
  Bibliography: Lovsamling for Island 11, Kaupmannahöfn 1863, 11-14. • Fiske, Willard (1831-1904): Bibliographical notices 6 (1907), 130.
 11. Kapítulstaxti, fyrir Mýra og Hnappadals, Snæfellsness, Dala, Barðastrandar, Ísafjarðar og Stranda sýslur
  Capituls-Taxti, fyrir Myra og Hnappadals, Snæfellsness, Dala, Bardastrandar, Isafjardar og Stranda Syslur, í Islands Vestur-Amti, gyldandi frá midju Maji mánadar 18    til sømu Tídar 18    Prentad í Kaupmannahøfn, af Bókþrykjara I. H. Schultz.

  Publication location and year: Copenhagen, perhaps 1836
  Printer: Schultz, Jens Hostrup
  Extent: [4] p.

  Note: Eyðublað, fyrst notað 1837.
  Keywords: Directives
 12. Cancellie-placat
  Opið kansellíbréf
  Cancellie-Placat, hvorved kundgjøres en allerhøieste Resolution af 4de October 1799, der indeholder Afgjørelse af adskillige Spørgsmaal med Hensyn til Forordningen af 27de September 1799 m. m. Opid Cancellí-Bréf hvarmed auglýsist konúnglegur Úrskurdur af 4da Octóber 1799 sem inniheldur Úrlausn adskiljanlegra Spurnínga med tilliti til tilskipunarinnar af 27da September 1799 m. m. Kjøbenhavn, den 25de Februar 1837. Kjøbenhavn. Trykt hos Directeur Jens Hostrup Schultz, Kongelig og Universitets-Bogtrykker.

  Publication location and year: Copenhagen, 1837
  Printer: Schultz, Jens Hostrup
  Extent: 15 p.

  Keywords: Directives
  Bibliography: Lovsamling for Island 11, Kaupmannahöfn 1863, 20-31.

 13. Forordning angaaende criminalvæsenet paa Island
  Tilskipan viðvíkjandi misgjörningamálum á Íslandi
  Forordning angaaende Criminalvæsenet paa Island. Tilskipan vidvíkjandi Misgjørníngamálum á Íslandi. Kjøbenhavn, den 24de Januar 1838. Kjøbenhavn. Trykt hos Directeur Jens Hostrup Schultz, Kongelig og Universitets-Bogtrykker.

  Publication location and year: Copenhagen, 1838
  Printer: Schultz, Jens Hostrup
  Extent: 31 p.

  Keywords: Directives
  Bibliography: Lovsamling for Island 11, Kaupmannahöfn 1863, 149-171.

 14. Kapítulstaxti fyrir Borgarfjarðar, Gullbringu og Kjósar, Árness, Rangárvalla, Vestmannaeyja, Vestur- og Austur-Skaftafells sýslur samt Reykjavíkur kaupstað
  Capituls-Taxti, fyrir Borgarfjardar, Gullbringu og Kjósar, Arness, Rángárvalla, Vestmannaeya, Vestur- og Austur-Skaptafells Syslur, samt Reykjavikur Kaupstad, i Islands Sudur-Amti, gyldandi frá midju Maji mánadar 1838 til sømu Tídar 1839. Videyar Klaustri, 1838. Prentadur á opinberann kostnad af Bókþryckjara Helga Helgasyni.

  Publication location and year: Viðey, 1838
  Printer: Helgi Helgason (1807-1862)
  Extent: [4] p.

  Note: Dagsett 22. febrúar 1838.
  Keywords: Directives
  Decoration: Hálftitilsíða.
  Bibliography: Lovsamling for Island 11, Kaupmannahöfn 1863, 187-189. • Fiske, Willard (1831-1904): Bibliographical notices 6 (1907), 131.
 15. Placat angaaende ophævelse af placaterne 18de may 1787 og 27de may 1803 for Island og Færøerne
  Placat angaaende Ophævelse af Placaterne 18de May 1787 og 27de May 1803 for Island og Færøerne. Kjøbenhavn, den 20de Juni 1838. Kjøbenhavn. Trykt hos Directeur Jens Hostrup Schultz, Kongelig og Universitets-Bogtrykker.

  Publication location and year: Copenhagen, 1838
  Printer: Schultz, Jens Hostrup
  Extent: [4] p.
  Version: 1

  Keywords: Directives
  Bibliography: Lovsamling for Island 11, Kaupmannahöfn 1863, 243-245.
 16. Placat angaaende ophævelse af placaterne 18de mai 1787 og 27de mai 1803 for Island og Færøerne
  Opið bréf áhrærandi ónýting opinna bréfa af 18da maí 1787 og 27da maí 1803 fyrir Ísland og Færeyjar
  Placat angaaende Ophævelse af Placaterne 18de Mai 1787 og 27de Mai 1803 for Island og Færøerne. Kjøbenhavn, den 20de Juni 1838. Opid Bréf áhrærandi ónýtíng Opinna bréfa af 18da Maí 1787 og 27da Maí 1803 fyrir Island og Færeyar. Kaupmannahøfn, þann 20ta Júní 1838. Kjøbenhavn. Trykt hos Directeur Jens Hostrup Schultz, Kongelig og Universitets-Bogtrykker.

  Publication location and year: Copenhagen, 1838
  Printer: Schultz, Jens Hostrup
  Extent: [5] p.
  Version: 2

  Keywords: Directives
  Bibliography: Lovsamling for Island 11, Kaupmannahöfn 1863, 243-246.

 17. Patent hvorved de raadgivende provindsial-stænders forsamling
  Patent, hvorved de raadgivende Provindsial-Stænders Forsamling for Sjællands, Fyens og Lollands-Falsters Stifter samt Island og Færøerne sammenkaldes.

  Publication location and year: Copenhagen, 1838
  Extent: [1] p. 41×34 sm.

  Note: Dagsett 4. ágúst 1838.
  Keywords: Directives ; Single sheet
  Bibliography: Lovsamling for Island 11, Kaupmannahöfn 1863, 251-252.

 18. Allernaadigst bekjendtgjørelse til provindsialstænderne
  Allernaadigst Bekjendtgjørelse til Provindsialstænderne for Sjællands, Fyens og Lollands-Falsters Stifter, samt for Island og Færøerne om Resultaterne af deres under deres Forsamling fra den 1ste October 1835 til den 26de Februar 1836 afgivne allerunderdanigste Betænkninger og øvrige indgivne Andragender. Kjøbenhavn, den 19de September 1838. Kjøbenhavn. Trykt hos Directeur Jens Hostrup Schultz, Kongelig og Universitets-Bogtrykker.

  Publication location and year: Copenhagen, 1838
  Printer: Schultz, Jens Hostrup
  Extent: 22 p.

  Keywords: Directives
  Bibliography: Lovsamling for Island 11, Kaupmannahöfn 1863, 283-287.

 19. Kapítulstaxti fyrir Borgarfjarðar, Gullbringu og Kjósar, Árness, Rangárvalla, Vestmannaeyja, Vestur- og Austur-Skaftafells sýslur samt Reykjavíkur kaupstað
  Capituls-Taxti, fyrir Borgarfjardar, Gullbringu og Kjósar, Arness, Rángárvalla, Vestmannaeya, Vestur- og Austur-Skaptafells Syslur, samt Reykjavikur Kaupstad, i Islands Sudur-Amti, gyldandi frá midju Maji mánadar 1839 til sømu Tídar 1840. Videyar Klaustri, 1839. Prentadur á opinberann kostnad af Bókþryckjara Helga Helgasyni.

  Publication location and year: Viðey, 1839
  Printer: Helgi Helgason (1807-1862)
  Extent: [4] p.

  Note: Dagsett 14. febrúar 1839.
  Keywords: Directives
  Decoration: Hálftitilsíða.
  Bibliography: Lovsamling for Island 11, Kaupmannahöfn 1863, 322-324. • Fiske, Willard (1831-1904): Bibliographical notices 6 (1907), 132.
 20. Placat angaaende bemyndigelse for Rentekammeret til indtil videre at meddele fremmede staters undersaatter beseilingspasse
  Opið bréf hvarmeð Rentukammerinu gefst myndugleiki til fyrst um sinn að meðdeila framandi velda undirsátum siglingarpassa
  Placat, angaaende Bemyndigelse for Rentekammeret til, indtil videre, at meddele fremmede Staters Undersaatter Beseilingspasse til afgiftsfrit at indføre i Island tilhuggede Træbygninger med samtlige til disses Opførelse fornødne Materialier og forarbeidede Bestanddele. Opid Bréf hvarmed Rentukammerinu géfst myndugleiki til fyrst um sinn ad meddeila framandi Velda Undirsátum Siglíngarpassa til án afgjalds ad innfæra í Island tilhøggnar Trébyggíngar med øllum til þeirra Samsetníngar naudsynlegum efnum og smídudum tilfaungum. Rentekammeret, den 22de Marts 1839. Kjøbenhavn. Trykt hos Directeur Jens Hostrup Schultz, Kongelig og Universitets-Bogtrykker.

  Publication location and year: Copenhagen, 1839
  Printer: Schultz, Jens Hostrup
  Extent: [3] p.

  Keywords: Directives
  Bibliography: Lovsamling for Island 11, Kaupmannahöfn 1863, 330-332.

 21. Placat betræffende en bygningscommission i Reikjavig paa Island
  Opið bréf viðvíkjandi bygginganefnd í Reykjavík á Íslandi
  Placat, betræffende en Bygningscommission i Reikjavig paa Island. Opid Bréf vidvíkjandi Byggínga-Nefnd í Reikjavík á Islandi. Kjøbenhavn, den 29de Mai 1839. Kjøbenhavn. Trykt hos Directeur Jens Hostrup Schultz, Kongelig og Universitets-Bogtrykker.

  Publication location and year: Copenhagen, 1839
  Printer: Schultz, Jens Hostrup
  Extent: 11 p.

  Keywords: Directives
  Bibliography: Lovsamling for Island 11, Kaupmannahöfn 1863, 377-383.

 22. Kapítulstaxti fyrir Borgarfjarðar, Gullbringu og Kjósar, Árness, Rangárvalla, Vestmannaeyja, Vestur- og Austur-Skaftafells sýslur samt Reykjavíkur kaupstað
  Capituls-Taxti, fyrir Borgarfjardar, Gullbringu og Kjósar, Arness, Rángárvalla, Vestmannaeya, Vestur- og Austur-Skaptafells Syslur, samt Reykjavikur Kaupstad, i Islands Sudur-Amti, gyldandi frá midju Maji mánadar 1840 til sømu Tídar 1841. Videyar Klaustri, 1840. Prentadur á opinberann kostnad af Bókþryckjara Helga Helgasyni.

  Publication location and year: Viðey, 1840
  Printer: Helgi Helgason (1807-1862)
  Extent: [4] p.

  Note: Dagsett 12. febrúar 1840.
  Keywords: Directives
  Decoration: Hálftitilsíða.
  Bibliography: Lovsamling for Island 11, Kaupmannahöfn 1863, 440-442. • Fiske, Willard (1831-1904): Bibliographical notices 6 (1907), 133.
 23. Kongelig bekjendtgjørelse for Sjællands, Fyens og Lollands-Falsters stifter samt for Island og Færøerne
  Kongelig Bekjendtgjørelse for Sjællands, Fyens og Lollands-Falsters Stifter, samt for Island og Færøerne, angaaende Beregningen af de 6 Aar, paa hvilke de Deputerende og Suppleanterne til Provindsialstændernes Forsamling ifølge Forordningen af 15de Mai 1834 § 7 udvælges. Kjøbenhavn, den 9de Marts 1840. Kjøbenhavn. Trykt hos Directeur Jens Hostrup Schultz, Kongelig og Universitets-Bogtrykker.

  Publication location and year: Copenhagen, 1840
  Printer: Schultz, Jens Hostrup
  Extent: [4] p.

  Keywords: Directives
  Bibliography: Lovsamling for Island 11, Kaupmannahöfn 1863, 459-460.
 24. Patent hvorved de raadgivende provindsialstænder
  Patent, hvorved de raadgivende Provindsialstænder for Sjællands, Fyens og Lollands-Falsters Stifter, samt for Island og Færøerne, sammankaldes.

  Publication location and year: Copenhagen, 1840
  Extent: [1] p. 42,4×34 sm.

  Note: Dagsett 9. mars 1840.
  Keywords: Directives ; Single sheet
  Bibliography: Lovsamling for Island 11, Kaupmannahöfn 1863, 457-459.

 25. Forordning angaaende straffen for tyveri, bedrageri, falsk og andre dermed beslægtede forbrydelser
  Tilskipun viðvíkjandi straffi fyrir þjófnað, svik, fals og önnur þesskyns afbrot
  Forordning angaaende Straffen for Tyveri, Bedrageri, Falsk og andre dermed beslægtede Forbrydelser. I Følge Forordningen 24 Januar 1838 § 1 og 2 gjeldende for Island, med den Forandring i nogle af de deri bestemte Straffe, som bemeldte Forordnings § 3 og 4 foreskrive. Tilskipun vidvíkjandi Straffi fyri þjófnad, svik, fals og ønnur þesskyns afbrot. Eptir Tilskipun af 24da Janúarí 1838 gildandi fyrir Ísland, med þeirri umbreitíng á nokkrum af þeim þarí ákvørdudu strøffum, sem nefndrar tilskipunar § 3 og 4 fyriskrifa. Kjøbenhavn, den 11te April 1840. Kjøbenhavn. Trykt hos Directeur Jens Hostrup Schultz, Kongelig og Universitets-Bogtrykker.

  Publication location and year: Copenhagen, 1840
  Printer: Schultz, Jens Hostrup
  Extent: 95, [4] p.
  Version: 1

  Keywords: Directives
  Bibliography: Lovsamling for Island 11, Kaupmannahöfn 1863, 500-584.

 26. Forordning angaaende straffen for falsk vidnesbyrd og anden meeneed
  Tilskipun viðvíkjandi straffi fyrir falskan vitnisburð og önnur meinsæri
  Forordning angaaende Straffen for falsk Vidnesbyrd og anden Meeneed m. M. I Følge Forordningen 24 Januar 1838 § 1 og 2 gjeldende for Island, med den Forandring i nogle af de deri bestemte Straffe, som bemeldte Forordnings § 3 og 4 foreskrive. Tilskipun vidvíkjandi Straffi fyri falskann vitnisburd og ønnur meinsæri, m. m. Eptir Tilskipun af 24da Janúarí 1838 gildandi fyrir Ísland, med þeirri umbreitíng á nokkrum af þeim þarí akvørdudu strøffum, sem nefndrar tilskipunar § 3 og 4 fyriskrifa. Kjøbenhavn, den 15de April 1840. Kjøbenhavn. Trykt hos Directeur Jens Hostrup Schultz, Kongelig og Universitets-Bogtrykker.

  Publication location and year: Copenhagen, 1840
  Printer: Schultz, Jens Hostrup
  Extent: 19 p.
  Version: 2

  Keywords: Directives
  Bibliography: Lovsamling for Island 11, Kaupmannahöfn 1863, 586-599.

 27. Sú sorgarfregn er komin hér til lands með kaupförum úr Danmörk
  Sú sorgarfregn er komin hér til lands med kaupførum úr Danmørk, ad vor ástsæli Konúngur, Fridrik hinn Sjøtti, sé leiddur úr þessum heimi 3ja dag December mánadar næstlidid ár. … [Á blaðfæti:] Islands Stiftamtshúsi þann 28da Apríl 1840. Bardenfleth.

  Publication location and year: Viðey, 1840
  Extent: [1] p.

  Keywords: Directives ; Single sheet
  Bibliography: Lovsamling for Island 11, Kaupmannahöfn 1863, 605-606. • Fiske, Willard (1831-1904): Bibliographical notices 5 (1890), 113.

 28. Allernaadigst bekjendtgjørelse til provindsialstænderne
  Allernaadigst Bekjendtgjørelse til Provindsialstænderne for Sjællands, Fyens og Lollands-Falsters Stifter, samt for Island og Færøerne om Resultaterne af deres under deres Forsamling fra den 24de Septbr. 1838 til den 24de Decbr. s. A. afgivne allerunderdanigste Betænkninger og øvrige indgivne Andragender. Kjøbenhavn, den 11te Juli 1840. Kjøbenhavn. Trykt hos Directeur Jens Hostrup Schultz, Kongelig og Universitets-Bogtrykker.

  Publication location and year: Copenhagen, 1840
  Printer: Schultz, Jens Hostrup
  Extent: 19 p.

  Keywords: Directives
  Bibliography: Lovsamling for Island 11, Kaupmannahöfn 1863, 667-669.

 29. Patent angaaende valgene af deputerede til en stænderforsamling
  Patent, angaaende Valgene af Deputerede til en Stænderforsamling for Sjællands, Fyens og Lolland-Falsters Stifter samt Island og Færøerne … [Á blaðfæti:] Altona. den 28de August 1840 …

  Publication location and year: Copenhagen, 1840
  Extent: [1] p. 41,5×33,8 sm.

  Keywords: Directives ; Single sheet
  Bibliography: Lovsamling for Island 11, Kaupmannahöfn 1863, 687-688.
 30. Athugasemdir
  Athugasemdir.
  Extent: [2] p.

  Note: Án prentstaðar og -árs. Um manntal 2. nóvember 1840.
  Keywords: Directives

 31. Reglur fyrir nýju fólkstali
  Reglur fyrir nýu Fólkstali, sem eptir allrahærsta Kóngsbréfi 3 Junii 1834 er uppábodid og áqvedid, ad fyrirtakist þann 2ann Febrúar 1835.

  Publication location and year: Viðey, 1834
  Extent: [2] p.

  Related item: „Schema til Fólkstølulista á Islandi.“ [2.] p.
  Note: Án prentstaðar og -árs.
  Keywords: Directives ; Single sheet
  Bibliography: Fiske, Willard (1831-1904): Bibliographical notices 4 (1889), 124.

 32. Reglur fyrir hvernig semja skal sóknatöflurnar yfir fólksfjöldann
  Reglur fyrir hvernin semja skal Sóknatøblurnar yfir Fólksfjøldann.

  Publication location and year: Viðey, perhaps 1834
  Extent: [1] p.

  Note: Án prentstaðar og -árs.
  Keywords: Directives ; Single sheet
  Bibliography: Fiske, Willard (1831-1904): Bibliographical notices 6 (1907), 125.

 33. Reglur fyrir nýju fólkstali
  Reglur fyrir nýu Fólkstali, sem eptir allrahærsta Kóngsbréfi 25. Febrúarii 1840 er uppábodid og ákvedid ad fyrirtakist á Islandi þann 2. Nóvember s. á.

  Publication location and year: Viðey, 1840
  Extent: [2] p.

  Related item: „Schema til fólkstölulista á Islandi.“ [2.] p.
  Note: Án prentstaðar og -árs.
  Keywords: Directives ; Single sheet
  Bibliography: Fiske, Willard (1831-1904): Bibliographical notices 5 (1890), 114.

 34. Kapítulstaxti fyrir Borgarfjarðar, Gullbringu og Kjósar, Árness, Rangárvalla, Vestmannaeyja, Vestur- og Austur-Skaftafells sýslur samt Reykjavíkur kaupstað
  Capituls-Taxti, fyrir Borgarfjardar, Gullbringu og Kjósar, Arness, Rángárvalla, Vestmannaeya, Vestur- og Austur-Skaptafells Syslur, samt Reykjavikur Kaupstad, i Islands Sudur-Amti, gyldandi frá midju Maji mánadar 1841 til sømu Tídar 1842. Videyar Klaustri, 1841. Prentadur á opinberann kostnad af Bókþryckjara Helga Helgasyni.

  Publication location and year: Viðey, 1841
  Printer: Helgi Helgason (1807-1862)
  Extent: [4] p.

  Note: Dagsett 12. febrúar 1841.
  Keywords: Directives
  Decoration: Hálftitilsíða.
  Bibliography: Lovsamling for Island 12, Kaupmannahöfn 1864, 15-17. • Fiske, Willard (1831-1904): Bibliographical notices 6 (1907), 135.
 35. Forordning der forandrer og nærmere bestemmer straffen for brandstiftelse
  Tilskipun er umbreytir og nákvæmar ákvarðar straff fyrir illvirkisbrennur
  Forordning, der forandrer og nærmere bestemmer Straffen for Brandstiftelse. I Følge Forordningen af 24de Januar 1838 §§ 1 og 7 gjeldende for Island, med den Forandring af nogle af de deri bestemte Straffe, som følge af bemeldte Forordnings Bestemmelser. Tilskipun, er umbreytir og nákvæmar ákvardar straff fyrir illvirkisbrennur. Eptir Tilskipun af 24 Janúarí 1838 1 og 7 §§ gildandi fyrir Ísland, med þeirri umbreyting á nokkrum af þeim þarí ákvednu strøffum, sem fylgja af nefndrar tilskipunar ákvørdunum. Kjøbenhavn, den 26de Marts 1841. Kjøbenhavn. Trykt hos Directeur Jens Hostrup Schultz, Kongelig og Universitets-Bogtrykker.

  Publication location and year: Copenhagen, 1841
  Printer: Schultz, Jens Hostrup
  Extent: 19 p.

  Keywords: Directives
  Bibliography: Lovsamling for Island 12, Kaupmannahöfn 1864, 46-59.

 36. Placat for Island angaaende udvidelse af udpantningsretten og nærmere bestemmelse af fremgangsmaaden ved udpantninger
  Opið bréf fyrir Ísland viðvíkjandi rífkun fjárnámsréttarins og nákvæmari ákvörðun aðferðarhátta við fjárupptektir
  Placat for Island, angaaende Udvidelse af Udpantningsretten og nærmere Bestemmelse af Fremgangsmaaden ved Udpantninger. Opid Bréf fyrir Island, viðvíkjandi rífkun fjárnámsréttaríns[!] og nákvæmari ákvørdun adferdarhátta vid fjárupptektir. Kjøbenhavn, den 2den April 1841. Kjöbenhavn. Trykt hos Directeur Jens Hostrup Schultz, Kongelig og Universitets-Bogtrykker.

  Publication location and year: Copenhagen, 1841
  Printer: Schultz, Jens Hostrup
  Extent: 11 p.

  Keywords: Directives
  Bibliography: Lovsamling for Island 12, Kaupmannahöfn 1864, 64-69.

 37. Placat hvorved det forbydes kjøbmændene i Island paa samme handelsplads at have udsalg paa flere end eet sted
  Opið bréf hvarmeð kaupmönnum á Íslandi fyrirbýðst að hafa útsölu á fleiri enn einum stað
  Placat, hvorved det forbydes Kjøbmændene i Island, paa samme Handelsplads at have Udsalg paa flere end eet Sted, m. v. Opid Bref, hvarmed kaupmønnum á Islandi fyribýdst at hafa útsølu á fleiri enn einum stad, m. m. Kjøbenhavn, den 7de April 1841. Kjøbenhavn. Trykt hos Directeur Jens Hostrup Schultz, Kongelig og Universitets-Bogtrykker.

  Publication location and year: Copenhagen, 1841
  Printer: Schultz, Jens Hostrup
  Extent: 7 p.

  Keywords: Directives
  Bibliography: Lovsamling for Island 12, Kaupmannahöfn 1864, 71-73.

 38. Placat for Island indeholdende nærmere bestemmelse af forordningen af 24de april 1833
  Opið bréf fyrir Ísland innihaldandi nákvæmari ákvörðun tilskipunarinnar af 24ða aprílis 1833
  Placat for Island, indeholdende nærmere Bestemmelse af Forordningen af 24de April 1833 § 4. Opid Bréf fyrir Island, innihaldandi nákvæmari ákvørdun Tilskipunaninnar[!] af 24da Aprílis 1833, § 4. Kjøbenhavn, den 28de April 1841. Kjøbenhavn. Trykt hos Directeur Jens Hostrup Schultz, Kongelig og Universitets-Bogtrykker.

  Publication location and year: Copenhagen, 1841
  Printer: Schultz, Jens Hostrup
  Extent: 7 p.

  Keywords: Directives
  Bibliography: Lovsamling for Island 12, Kaupmannahöfn 1864, 91-94.

 39. Forordning indeholdende nærmere bestemmelser om beviset i criminelle sager
  Tilskipun innihaldandi nákvæmari ákvarðanir um bevísing í misgjörningsmálum
  Forordning, indeholdende nærmere Bestemmelser om Beviset i criminelle Sager. I Følge Forordningen af 24de Januar 1838 §§ 1 og 7 gjeldende for Island. Tilskipun, innihaldandi nákvæmari ákvardanir um bevísíng í misgjørníngsmálum. Eptir Tilskipun af 24 Janúarí 1838 1 og 7 §§ gildandi fyrir Ísland. Kjøbenhavn, den 8de September 1841. Kjøbenhavn. Trykt hos Directeur Jens Hostrup Schultz, Kongelig og Universitets-Bogtrykker.

  Publication location and year: Copenhagen, 1841
  Printer: Schultz, Jens Hostrup
  Extent: 15 p.

  Keywords: Directives
  Bibliography: Lovsamling for Island 12, Kaupmannahöfn 1864, 149-159.

 40. Placat indeholdende hvorledes den i visse tilfælde skal ansees der findes i besiddelse af stjaalne koster
  Opið bréf þess innihalds hvernig sá í vissum tilfellum skuli straffast er finnst að hafa stolna muni í vörslum sínum
  Placat, indeholdende, hvorledes den i visse Tilfælde skal ansees, der findes i Besiddelse af stjaalne Koster, m. M. I Følge Forordningen af 24de Januar 1838 §§ 1 og 7 gjeldende for Island, med den Forandring i de deri bestemte Straffe, som følge af bemeldte Forordnings Bestemmelser. Opid Bréf, þess innihalds, hvørnig sá í vissum tilfellum skuli straffast, er finnst ad hafa stolna muni í vørdslum sínum m. m. Eptir Tilskipun af 24 Januarí 1838 1 og 7 §§ gildandi fyrir Ísland med þeirri umbreitíng á þeim þarí ákvednu strøffum sem fylgja af nefndrar tilskipunar ákvørdunum. Kjøbenhavn, den 24de September 1841. Kjøbenhavn. Trykt hos Directeur Jens Hostrup Schultz, Kongelig og Universitets-Bogtrykker.

  Publication location and year: Copenhagen, 1841
  Printer: Schultz, Jens Hostrup
  Extent: 7 p.

  Keywords: Directives
  Bibliography: Lovsamling for Island 12, Kaupmannahöfn 1864, 161-166.

 41. Placat angaaende udnævnelsen af medhjælpere for secretairerne i forsamlingen af provindsialstænderne
  Placat, angaaende Udnævnelsen af Medhjælpere for Secretairerne i Forsamlingen af Provindsialstænderne for Sjællands, Fyens og Lollands-Falsters Stifter samt Island og Færøerne. Kjøbenhavn, den 13de October 1841. Kjøbenhavn. Trykt hos Directeur Jens Hostrup Schultz, Kongelig og Universitets-Bogtrykker.

  Publication location and year: Copenhagen, 1841
  Printer: Schultz, Jens Hostrup
  Extent: [4] p.

  Keywords: Directives
 42. Interims-reglement med taxt for lodserierne i Reikevig og Havnefjord
  Interims-Reglement med Taxt for Lodserierne i Reikevig og Havnefjord. Den 1ste December 1841. Vidøe Kloster, Trykt paa offentlig Bekostning. 1841.

  Publication location and year: Viðey, 1841
  Extent: 19 p.

  Keywords: Directives
  Bibliography: Fiske, Willard (1831-1904): Bibliographical notices 6 (1907), 136. • Lovsamling for Island 12, Kaupmannahöfn 1864, 181-192.

 43. Kapítulstaxti fyrir Borgarfjarðar, Gullbringu og Kjósar, Árness, Rangárvalla, Vestmannaeyja, Vestur- og Austur-Skaftafells sýslur samt Reykjavíkur kaupstað
  Capituls-Taxti, fyrir Borgarfjardar, Gullbringu og Kjósar, Arness, Rángárvalla, Vestmannaeya, Vestur- og Austur-Skaptafells Syslur, samt Reykjavikur Kaupstad, i Islands Sudur-Amti, gyldandi frá midju Maji mánadar 1842 til sømu Tídar 1843. Videyar Klaustri, 1842. Prentadur á opinberann kostnad af Bókþryckjara Helga Helgasyni.

  Publication location and year: Viðey, 1842
  Printer: Helgi Helgason (1807-1862)
  Extent: [4] p.

  Note: Dagsett 17. febrúar 1842.
  Keywords: Directives
  Decoration: Hálftitilsíða.
  Bibliography: Lovsamling for Island 12, Kaupmannahöfn 1864, 242-244. • Fiske, Willard (1831-1904): Bibliographical notices 6 (1907), 137.
 44. Patent hvorved de raadgivende provindsialstænder
  Patent, hvorved de raadgivende Provindsialstænder for Sjællands, Fyens og Lollands-Falsters Stifter, samt for Island og Færøerne, sammenkaldes … [Á blaðfæti:] Kjøbenhavn, den 7de April 1842 …

  Publication location and year: Copenhagen, 1842
  Extent: [1] p. 43×33,8 sm.

  Keywords: Directives ; Single sheet
  Bibliography: Lovsamling for Island 12, Kaupmannahöfn 1864, 313-314.
 45. Placat angaaende tilladelse til i aaret 1842 at beseile og handle paa Portland (Dyrholar)
  Opið bréf viðvíkjandi leyfi til siglinga og kaupskapar á árinu 1842 við Portland eður Dyrhóla
  Placat, angaaende Tilladelse til i Aaret 1842 at beseile og handle paa Portland (Dyrholar) i Islands Sønder-Amt. Opid Bréf vidvíkjandi Leyfi til siglínga og kaupskapar, á árinu 1842, vid Portland edur Dyrhóla í Islands Sudur-Amti. Kjøbenhavn, den 9de April 1842. Kjøbenhavn. Trykt hos Directeur Jens Hostrup Schultz, Kongelig og Universitets-Bogtrykker.

  Publication location and year: Copenhagen, 1842
  Printer: Schultz, Jens Hostrup
  Extent: [3] p.

  Keywords: Directives
  Bibliography: Lovsamling for Island 12, Kaupmannahöfn 1864, 314-316.

 46. Allernaadigst bekjendtgjørelse til provindsialstænderne
  Allernaadigst Bekjendtgjørelse til Provindsialstænderne for Sjællands, Fyens og Lollands-Falsters Stifter, samt for Island og Færøerne, om Resultaterne af deres under deres Forsamling i 1840 afgivne allerunderdanigste Betænkninger og øvrige indgivne Andragender. Kjøbenhavn, den 4de Juli 1842. Kjøbenhavn. Trykt hos Directeur Jens Hostrup Schultz. Kongelig og Universitets-Bogtrykker.

  Publication location and year: Copenhagen, 1842
  Printer: Schultz, Jens Hostrup
  Extent: 18 p.

  Keywords: Directives
 47. Placat angaaende autorisationen af et handelssted ved Seidisfjord
  Opið bréf viðvíkjandi fullgilding Seyðisfjarðar
  Placat angaaende Autorisationen af et Handelssted ved Seidisfjord i Islands Nord- og Øster-Amt samt ved Portland (Dyrholar) i Islands Sønder-Amt. Opid Bréf vidvíkjandi fullgildíng Seidisfjardar í Íslands Nordur- og Austur-Amti, svo og Portlands edur Dyrhóla í Íslands Sudur-Amti til ad vera Kaupskaparpláts. Kjøbenhavn, den 14 December 1842. Kjøbenhavn. Trykt hos Directeur Jens Hostrup Schultz, Kongelig og Universitets-Bogtrykker.

  Publication location and year: Copenhagen, 1842
  Printer: Schultz, Jens Hostrup
  Extent: [3] p.

  Keywords: Directives
  Bibliography: Lovsamling for Island 12, Kaupmannahöfn 1864, 428-429.

 48. Kapítulstaxti fyrir Borgarfjarðar, Gullbringu og Kjósar, Árness, Rangárvalla, Vestmannaeyja, Vestur- og Austur-Skaftafells sýslur samt Reykjavíkur kaupstað
  Capituls-Taxti, fyrir Borgarfjardar, Gullbringu og Kjósar, Arness, Rángárvalla, Vestmannaeya, Vestur- og Austur-Skaptafells Syslur, samt Reykjavikur Kaupstad, i Islands Sudur-Amti, gyldandi frá midju Maji mánadar 1843 til sømu Tídar 1844. Videyar Klaustri, 1843. Prentadur á opinberann kostnad af Bókþryckjara Helga Helgasyni.

  Publication location and year: Viðey, 1843
  Printer: Helgi Helgason (1807-1862)
  Extent: [4] p.

  Note: Dagsett 17. febrúar 1843.
  Keywords: Directives
  Decoration: Hálftitilsíða.
  Bibliography: Lovsamling for Island 12, Kaupmannahöfn 1864, 444-446. • Fiske, Willard (1831-1904): Bibliographical notices 6 (1907), 140.
 49. Placat betræffende behandlingen af sager angaaende overtrædelser af de ved den allerhøieste resolution af 17de juli 1816
  Opið bréf áhrærandi meðferð þeirra mála er viðvíkja yfirtroðslum þeirra í allrahæstum úrskurði af 17da júlí 1816
  Placat betræffende Behandlingen af Sager angaaende Overtrædelser af de ved den allerhøieste Resolution af 17de Juli 1816 foreskrevne Bestemmelser til Fredning af Vedkommendes Rettigheder i Henseende til Edderfugle og anden Fuglevarp samt Sælhundefangst paa Island. Opid Bréf áhrærandi medferd þeirra mála er vidvíkja yfirtrodslum þeirra í allrahæstum úrskurdi af 17da Júlí 1816 fyriskrifudu ákvardana til fridunar Hlutadeigenda réttinda í tilliti til Ædarfugla og annars Fuglavarps svo og Selaveida á Íslandi. Kjøbenhavn, den 1ste Marts 1843. Kjøbenhavn. Trykt hos Directeur Jens Hostrup Schultz, Kongelig og Universitets-Bogtrykker.

  Publication location and year: Copenhagen, 1843
  Printer: Schultz, Jens Hostrup
  Extent: [3] p.

  Keywords: Directives
  Bibliography: Lovsamling for Island 12, Kaupmannahöfn 1864, 447-449.

 50. Forordning angaaende indretningen af en særlig raadgivende forsamling for Island under navn af Althing
  Tilskipun um stiftun sérlegrar ráðgefandi samkomu fyrir Ísland er á að nefnast Alþing
  Forordning, angaaende Indretningen af en særlig raadgivende Forsamling for Island under Navn af Althing. Tilskipun um stiftun sérlegrar rádgefandi Samkomu fyrir Ísland, er á ad nefnast Alþíng. Kjøbenhavn, den 8de Marts 1843. Kjøbenhavn. Trykt hos Directeur Jens Hostrup Schultz, Kongelig og Universitets-Bogtrykker.

  Publication location and year: Copenhagen, 1843
  Printer: Schultz, Jens Hostrup
  Extent: 71, [4] p.

  Keywords: Directives
  Bibliography: Lovsamling for Island 12, Kaupmannahöfn 1864, 469-525.

 51. Forordning angaaende nærmere bestemmelser af nogle poster i anordningen af 17de juli 1782 betreffende præsters og kirkers indtægter paa Island
  Tilskipun áhrærandi nákvæmari ákvarðanir nokkurra atriða í reglugjörðinni af 17da júlí 1782 viðvíkjandi presta og kirkna tekjum á Íslandi
  Forordning, angaaende nærmere Bestemmelser af nogle Poster i Anordningen af 17de Juli 1782, betreffende Præsters og Kirkers Indtægter paa Island. Tilskipun áhrærandi nákvæmari ákvardanir nokkurra atrida í Reglugjørdinni af 17da Júli 1782, vidvíkjandi Presta og Kirkna tekjum á Íslandi. Kjøbenhavn, den 8de Marts 1843. Kjøbenhavn. Trykt hos Directeur Jens Hostrup Schultz, Kongelig og Universitets-Bogtrykker.

  Publication location and year: Copenhagen, 1843
  Printer: Schultz, Jens Hostrup
  Extent: 7 p.

  Variant: Í sumum eintökum er prentvilla á íslenska titiltextanum: „Tilskipun áhrærandi nákvæmari ákvardanir nokkurrra[!] atrida …“
  Keywords: Directives
  Bibliography: Lovsamling for Island 12, Kaupmannahöfn 1864, 525-529.

 52. Patent angaaende valgene af deputerede til det islandske Althing
  Boðunarbréf viðvíkjandi kosningum fulltrúa til hins íslenska Alþings
  Patent angaaende Valgene af Deputerede til det islandske Althing. Bodunarbréf vidvíkjandi Kosníngum Fulltrúa til hins íslendska Alþíngs. Kjøbenhavn, den 24de Marts 1843. Kjøbenhavn. Trykt hos Directeur Jens Hostrup Schultz, Kongelig og Universitets-Bogtrykker.

  Publication location and year: Copenhagen, 1843
  Printer: Schultz, Jens Hostrup
  Extent: [5] p.

  Keywords: Directives
  Bibliography: Lovsamling for Island 12, Kaupmannahöfn 1864, 535-537.

 53. Cancellie-placat angaaende tiden paa hvilke mandtalstingene paa Island skulle afholdes
  Opið kansellíbréf viðvíkjandi því tímabili á hverju manntalsþingin á Íslandi eiga að haldast
  Cancellie-Placat angaaende Tiden, paa hvilke Mandtalstingene paa Island skulle afholdes. Opid Cancellíbréf vidvíkjandi því tímabili á hvørju Manntalsþíngin á Íslandi eiga ad haldast. Kjøbenhavn, den 30te Marts 1843. Kjøbenhavn. Trykt hos Directeur Jens Hostrup Schultz, Kongelig og Universitets-Bogtrykker.

  Publication location and year: Copenhagen, 1843
  Printer: Schultz, Jens Hostrup
  Extent: [3] p.

  Keywords: Directives
  Bibliography: Lovsamling for Island 12, Kaupmannahöfn 1864, 540-542.

 54. Patent hvorved det islandske Althing sammenkaldes
  Opið boðunarbréf með hverju Íslands alþingismenn samankallast
  Patent, hvorved det islandske Althing sammenkaldes. Opid Bodunarbréf med hvørju Íslands Alþíngismenn samankallast.

  Publication location and year: Copenhagen, 1843
  Extent: [1] p. 41×35,4 sm.

  Note: Dagsett 27. september 1843.
  Keywords: Directives ; Single sheet
  Bibliography: Lovsamling for Island 12, Kaupmannahöfn 1864, 641-643.

 55. Kapítulstaxti fyrir Mýra og Hnappadals, Snæfellsness, Dala, Barðastrandar, Ísafjarðar og Stranda sýslur
  Capituls-Taxti, fyrir Mýra og Hnappadals, Snæfellsness, Dala, Bardastrandar, Isafjardar og Stranda Sýslur, i Islands Vestur-Amti, gyldandi frá midju Maji mánadar 18    til sømu Tídar 18    Videyar Klaustri, prentadur á opinberann kostnad.

  Publication location and year: Viðey, perhaps 1843
  Extent: [4] p.

  Note: Eyðublað, fyrst notað 1844.
  Keywords: Directives
 56. Kapítulstaxti fyrir Borgarfjarðar, Gullbringu og Kjósar, Árness, Rangárvalla, Vestmannaeyja, Vestur- og Austur-Skaftafells sýslur samt Reykjavíkur kaupstað
  Capituls-Taxti, fyrir Borgarfjardar, Gullbringu og Kjósar, Arness, Rángárvalla, Vestmannaeya, Vestur- og Austur-Skaptafells Syslur, samt Reykjavikur Kaupstad, i Islands Sudur-Amti, gyldandi frá midju Maji mánadar 1844 til sømu Tídar 1845. Videyar Klaustri, 1844. Prentadur á opinberann kostnad af Bókþryckjara Helga Helgasyni.

  Publication location and year: Viðey, 1844
  Printer: Helgi Helgason (1807-1862)
  Extent: [4] p.

  Note: Dagsett 20. febrúar 1844.
  Keywords: Directives
  Decoration: Hálftitilsíða.
  Bibliography: Fiske, Willard (1831-1904): Bibliographical notices 1 (1886), 136. • Lovsamling for Island 13, Kaupmannahöfn 1866, 28-31.
 57. Patent hvorved det islandske Althing sammenkaldes
  Opið boðunarbréf með hverju Íslands alþingismenn samankallast
  Patent, hvorved det islandske Althing sammenkaldes. Opid Bodunarbréf med hvørju Íslands Alþingismenn samankallast.

  Publication location and year: Copenhagen, 1844
  Extent: [1] p. 43×36,5 sm.

  Note: Dagsett 6. mars 1844.
  Keywords: Directives ; Single sheet
  Bibliography: Lovsamling for Island 13, Kaupmannahöfn 1866, 35-37.

 58. Útlegging af bréfi til rentukammersins
  Útlegging af brjefi til rentukammersins frá Viborg, kennara við dýralæknaskólann í Kaupmannahöfn, dagsettu 27da marzmánaðar 1844, um fjársýki á Íslandi.
  Colophon: „Prentað hjá S. L. Möller.“

  Publication location and year: Copenhagen, 1844
  Printer: Møller, Søren Lauritz (-1872)
  Extent: [3] p.

  Keywords: Directives

 59. Kosningarskrá fyrir Árnessýslu árið 1844
  Kosníngarskrá fyrir Arness-Sýsslu árid 1844. Videyar Klaustri, 1844.

  Publication location and year: Viðey, 1844
  Extent: 7 p.

  Keywords: Directives
  Bibliography: Fiske, Willard (1831-1904): Bibliographical notices 6 (1907), 141.

 60. Kosningarskrá fyrir Gullbringu og Kjósar sýslur árið 1844
  Kosníngarskrá fyrir Gullbríngu og Kjósar Sýslur árid 1844. Videyar Klaustri, 1844.

  Publication location and year: Viðey, 1844
  Extent: 9 p.

  Keywords: Directives
  Bibliography: Fiske, Willard (1831-1904): Bibliographical notices 6 (1907), 142.

 61. Tilskipan með hverri á Íslandi stiftast landsyfirréttur
  [Tilskipanasafn I.] Tilskipan, med hvørri á Islandi stiptast Lands Yfir-rettur.

  Publication location and year: Leirárgarðar, 1801
  Extent: 16 p.

  Related item: Magnús Stephensen (1762-1833): „Auglýsíng.“ 15.-16. p. Dagsett 29. júlí 1801.
  Note: Án titilblaðs. Dagsett 11. júlí 1800. Framhald var prentað 1802, 1810, 1820, 1828 og 1830.
  Keywords: Directives

 62. [Tilskipanasafn I.]

  Publication location and year: Leirárgarðar, 1802
  Extent: 17.-96. p.

  Note: Án titilblaðs.
  Keywords: Directives

 63. [Tilskipanasafn I.]
  Colophon: „Utgefid frá þeim konúnglega íslendska Landsyfirretti, á konúnglegann kostnad, og prentad ad Leirárgørdum 1810, af Faktóri og Bókþryckjara G. J. Schagfjord.“

  Publication location and year: Leirárgarðar, 1810
  Printer: Guðmundur Jónsson Skagfjörð (1758-1844)
  Extent: 97.-112. p.

  Note: Án titilblaðs.
  Keywords: Directives

 64. [Tilskipanasafn I.]
  Colophon: „Videyar Klaustri, 1820. Utgefid frá þeim konúngl. islendska Landsyfirretti á konúnglegann kostnad, og prentad af Faktóri og Bókþryckjara G. Schagfjord.“

  Publication location and year: Viðey, 1820
  Printer: Guðmundur Jónsson Skagfjörð (1758-1844)
  Extent: 113.-128. p.

  Note: Án titilblaðs.
  Keywords: Directives

 65. [Tilskipanasafn I.]
  Colophon: „Videyar Klaustri, 1828. Utgéfid frá þeim konúnglega íslendska Landsyfirrétti og prentad á konúnglegann kostnad af Fakt. og Bókþryckjara Schagfjord.“

  Publication location and year: Viðey, 1828
  Printer: Guðmundur Jónsson Skagfjörð (1758-1844)
  Extent: 129.-256. p.

  Note: Án titilblaðs.
  Keywords: Directives

 66. [Tilskipanasafn I.]
  Colophon: „Videyar Klaustri, 1830. Utgéfid frá þeim konúngl. íslendska Landsyfirrétti og prentad á konúnglegann kostnad, af Bókþryckjara G. J. Schagfjord.“

  Publication location and year: Viðey, 1830
  Printer: Guðmundur Jónsson Skagfjörð (1758-1844)
  Extent: 257.-268. p.

  Note: Án titilblaðs.
  Keywords: Directives

 67. [Tilskipanasafn II.] No. 1.
  Colophon: „Leirárgørdum vid Leirá, 1806. Prentad á publiqve kostnad, af Bókþryckjara G. Schagfjord.“

  Publication location and year: Leirárgarðar, 1806
  Printer: Guðmundur Jónsson Skagfjörð (1758-1844)
  Extent: 4 p.

  Note: Án titilblaðs.
  Keywords: Directives

 68. [Tilskipanasafn II.] No. 2.
  Colophon: „Leirárgørdum, 1806. Utgefid á publiqve kostnad af þeim konúnglega íslendska Lands-Yfirretti, og prentad af Bókþryckjara G. J. Schagfjord.“

  Publication location and year: Leirárgarðar, 1806
  Printer: Guðmundur Jónsson Skagfjörð (1758-1844)
  Extent: [5.]-8. p.

  Note: Án titilblaðs. Framhald þessa safns var prentað 1807 og 1809.
  Keywords: Directives

 69. [Tilskipanasafn II.] No. 3.
  Colophon: „Leirárgørdum, 1807. Utgefid á publiqve Kostnad af þeim konúnglega íslendska Landsyfirretti, og prentad af Bókþryckjara G. J. Schagfjord.“

  Publication location and year: Leirárgarðar, 1807
  Printer: Guðmundur Jónsson Skagfjörð (1758-1844)
  Extent: [9.]-16. p.

  Note: Án titilblaðs.
  Keywords: Directives

 70. [Tilskipanasafn II.] No. 4.
  Colophon: „Leirárgørdum, 1809. Utgefid á publiqve Kostnad af þeim konúnglega íslendska Landsyfirretti, og prentad af Faktóri og Bókþryckjara G. J. Schagfjord.“

  Publication location and year: Leirárgarðar, 1809
  Printer: Guðmundur Jónsson Skagfjörð (1758-1844)
  Extent: [17.]-40. p.

  Note: Án titilblaðs.
  Keywords: Directives

 71. [Tilskipanasafn II.] No. 5.
  Colophon: „Leirárgørdum, 1809. Utgefid á publiqve Kostnad af þeim konúnglega íslendska Landsyfirretti, og prentad af Faktóri og Bókþryckjara G. J. Schagfjord.“

  Publication location and year: Leirárgarðar, 1809
  Printer: Guðmundur Jónsson Skagfjörð (1758-1844)
  Extent: [41.]-52. p.

  Note: Án titilblaðs.
  Keywords: Directives

 72. Hér er leidd veleðla madame
  Hjer er leidd Veledla Madame Halldora Sæmundsdottir, Borin i Heim þenna, Arid 1747, inngeck Ektaskap ꜳ sins aldurs 17da ꜳri, 1764, med Veledla Syslumanni i Þingeyar Syslu, Vigfusa Jonssyni, fæddi honum, sextꜳn Børn, ꜳtta Pilta og ꜳtta Stwlkur. Hann deydi frꜳ henni og Børnum 1795, þar eptir lifdi hwn Eckja i 10 ꜳr, og deydi þann 10da Julii 1805, 58 ꜳra gømul. … [Á blaðfæti:] J. St.

  Publication location and year: Leirárgarðar, 1805
  Related name: Halldóra Sæmundsdóttir (1747-1805)
  Extent: [1] p.

  Keywords: Epitaphs / Tomb inscriptions ; Single sheet
 73. Epitaphium
  Epitaphium. Eheu! in frondescentia ætatis præcox præcoci morte vivis abreptus est Sigurdus Thordi. …

  Publication location and year: Beitistaðir, perhaps 1816
  Related name: Sigurður Þórðarson (1797-1814)
  Extent: [4] p.

  Keywords: Literature ; Poetry ; Elegies/ commemorative poems ; Epitaphs / Tomb inscriptions

 74. Hér hvíla leifar hjartkærustu móður
  Hér. hvíla. leifar. Hjartkærstu. Módur. Katrinar. Thorvaldsdottur. sem. fæddist. ár. 1765. Giptist. 1789. Valinkunnum. og. vyrdtum. manni. Sigurdi. Sigurdarsyni. En. deydi. 26ta. Januarii. 1819. Hún. var. Ektamanns. heidur. yndi. og. máttarstod. Og. Barna. sjö. besta. módir. Gudhrædd. skynsöm. gódlynd og. stillt. Og. Þolbetri. fleirstum. í Þrautum. sótta. Hún. þrádi. himin. þó. þreydi. hér. Sæl. er. Hún. nú. og. svipt. frá. mædum. … [Á blaðfæti:] Harmandi setti Sonur yngsti M. S.

  Publication location and year: Beitistaðir, 1819
  Related name: Katrín Þorvaldsdóttir (1765-1819)
  Extent: [1] p.

  Keywords: Literature ; Poetry ; Elegies/ commemorative poems ; Epitaphs / Tomb inscriptions ; Single sheet

 75. Síðustu vers
  Sidustu Vers af Sálminum: Sorglegastur Arsdaga 27di Decembr. 1820. … [Á blaðfæti:] M. Stephensen. Dr.

  Publication location and year: Viðey, 1820
  Extent: [1] p.

  Note: Tækifæriskvæði ort af Magnúsi í tilefni af 58 ára afmælisdegi hans.
  Keywords: Literature ; Poetry ; Single sheet

 76. Hér blundar hold andvana stúdents
  Hér. blundar. hold. andvana. Students Benedicts H. Widalins Hvers lofsverda, lánsama. dygda- og dád-fulla. líf. endadi. á. Vídimýri. 8da. Septembr. 1821. … [Á blaðfæti:] Vigfús Eiriksson.

  Publication location and year: Viðey, 1821
  Related name: Benedikt Halldórsson Vídalín (1774-1821)
  Extent: [1] p.

  Keywords: Literature ; Poetry ; Elegies/ commemorative poems ; Epitaphs / Tomb inscriptions ; Single sheet

 77. Hremmdi ægir ungviði vænlegt
  Hremmdi. Ægir. Ungvidi. vænlegt. Magnus. Jonasarson. Fæddann 29da Sept. 1795. Giptann 9da Aug. 1818. Dáinn 21ta Septembr. 1821. … [Á blaðfæti:] Elskudum Tengdasyni sorgandi setti I. G.

  Publication location and year: Viðey, 1821
  Related name: Magnús Jónasarson (1795-1821)
  Extent: [1] p.

  Keywords: Literature ; Poetry ; Elegies/ commemorative poems ; Epitaphs / Tomb inscriptions ; Single sheet

 78. Felur hér gröf hjá föðursystur ónefndan son
  Felur. hjer. gröf. hjá. födur-systur. ónefndann. son. Ólafs. Stephensens. (Candidati Juris) fædann. og. dáinn. fimtánda. decembris. MDCCCXXI. … [Á blaðfæti:] Þá Minníngu setti Afinn: M. Stephensen Dr.

  Publication location and year: Viðey, 1821
  Extent: [1] p.

  Note: Endurprentað í Grafminningum og erfiljóðum, Viðey 1842, 39-40
  Keywords: Literature ; Poetry ; Elegies/ commemorative poems ; Epitaphs / Tomb inscriptions ; Single sheet

 79. Sest er í vestri saknaðs lífsstjarna
  Setst. er. í. Vestri. Saknads. Lífs-Stjarna. Þorlaks. Grimssonar. Þess. er. var. Kóróna. á. Hval-Latrum. (Sem. deydi. 28da. Martz. 1822.) … [Á blaðfæti:] Heidrudum Vini hriggur setti W. Thorkéllsson.

  Publication location and year: Viðey, 1822
  Related name: Þorlákur Grímsson (1773-1822)
  Extent: [1] p.

  Keywords: Literature ; Poetry ; Elegies/ commemorative poems ; Epitaphs / Tomb inscriptions ; Single sheet

 80. Dró fyrir ljós dauðans grímu
  Dróg fyrir. Ljós. Daudans. grímu. Þad. leid. frá. jörd. en. ljómar. í. hædum. Vid. besta, Höfdíngja. og. Biskups. fall. Herra. Geirs. Jonssonar. Vidalins. Riddara af Dannebrogen. og. Biskups. yfir. Islandi. Hann. fæddist. þann. 27da Octobr. 1761. Vard. kalladur. til. Dómkirkju-Prests í. Reykjavík. þ. 8da. Junii. 1791. Giptist. nú. eptirþrejandi. Eckju-frú. Sigridi. Halldorsdottur. Þann. 25ta. Júlii, 1792. Vard. Biskup Skalholts. Stiptis. Þann. 10da. Maji. 1797. Vígdist. á. Holum. Þann. 30ta. Júlii. s. á. Alls. Islands. Biskup. Þann. 2ann. Octobr. 1802. Riddari. af. Dannebrogen. Þann. 28da. Octobr. 1817. Eptirlét. einn. lifandi. Son. og. deydi. 20ta. Septembr. 1823. … [Á blaðfæti:] Svo setti söknudum Fornvini Magnus Stephensen Dr.

  Publication location and year: Viðey, 1823
  Related name: Geir Vídalín (1761-1823)
  Extent: [1] p.

  Note: Endurprentað í Klausturpóstinum 6 (1823), 162 og Grafminningum og erfiljóðum, Viðey 1842, 45-46
  Keywords: Literature ; Poetry ; Elegies/ commemorative poems ; Epitaphs / Tomb inscriptions ; Single sheet

 81. Hneig að grund höfðingi frægur
  Hneig. ad. grund. höfdingi. frægur. vid. brada. komu. bana-stundar. Islands. Nordur-Amts. yfir-styrir. Stephan. Thorarensen. Conferencerad; Riddari af Dannebroge. Fertugur Amtmadur, fatt í tveimur manudum. Lögmadur og Vice-lögmadur í tíu ar. Fæddur              MDCCLIV. Dainn XII. Martz MDCCCXXIII. … [Á blaðfæti:] Heidrudum Svila setti M. Stephensen Dr.

  Publication location and year: Viðey, 1823
  Related name: Stefán Þórarinsson (1754-1823)
  Extent: [1] p.

  Note: Endurprentað í Klausturpóstinum 6 (1823), 67 og Grafminningum og erfiljóðum, Viðey 1842, 42-43.
  Keywords: Literature ; Poetry ; Elegies/ commemorative poems ; Epitaphs / Tomb inscriptions ; Single sheet

 82. Haustlilja spratt á Hólmi Innra
  Haust-Lilja. spratt. A Hólmi. Innra. Fögur. sýnum. Frábær. ad. edli. Martha. Maria. Stephensen. (Þann. XII. Októbris. MDCCCXXIV.) Vard. sú. gródursett. Ad. Videyar. Klaustri. (MDCCXXV.) A. Hana. blés. þar. Andi. Drottins. Visnadi. því. upp. A. Vori. lífsins. Fékk. Vetrar. værd. (þann. XVI. Septembris. MDCCCXXVI.) Svo. veglegri. birtist. Ad. endurlífgunar. Al-heims. Vori. Syrgja. Foreldrar. Sakna. Frændur. Svo. vonar-fullrar. Og. vænnar. Lilju. Huggast. um. skammt. Ad. Hennar. fundum. … [Á blaðfæti:] Svo minntist kjærrar Sonar-dóttur Afinn M, Stephensen Dr.

  Publication location and year: Viðey, 1826
  Related name: Marta María Ólafsdóttir Stephensen (1824-1826)
  Extent: [1] p.

  Note: Endurprentað í Klausturpóstinum 9 (1826), 164 og Grafminningum og erfiljóðum, Viðey 1842, 49-50.
  Keywords: Literature ; Poetry ; Elegies/ commemorative poems ; Epitaphs / Tomb inscriptions ; Single sheet

 83. Hér undir leiði látinn sefur
  Hér. undir. Leidi. látinn. sefur. Síra. Snæbjörn. sonur. Bjarnar. Benedictssonar. sæll. framlidinn. Lifir. Hans. dygd. þó. dæi. hold. Fæddi. Módir. mannval. frída. XI. Maji. MDCCC. Vígdist. Hann. Prestur. til. Vestmanneya. V. Febrúarii. MDCCCXXVI. Og. var. hér. lagdur. ári. seinna. Grætur. Hann. Ekkja. og. úngbörn. þrjú. Gráta. Hann. allir. gódir. … [Á blaðfæti:] S. E. Breedfjord.

  Publication location and year: Viðey, 1827
  Related name: Snæbjörn Björnsson (1800-1827)
  Extent: [1] p.

  Keywords: Literature ; Poetry ; Elegies/ commemorative poems ; Epitaphs / Tomb inscriptions ; Single sheet

 84. Féll fölnað í faðm jarðar fagurt æskublóm
  Féll. fölnad. í. fadm. jardar. Fagurt. Æsku-blóm. Johanna. Maria. Thordardottir. Sem. út er. sprúngid. 11. Decembr. MDCCCXXV. En. aptur. visnad. XII. Júlii. MDCCCXXVII. … [Á blaðfæti:] Saknadri Dóttur setti syrgjandi Fadir Th. Sveinbjörnsen.

  Publication location and year: Viðey, 1827
  Related name: Jóhanna María Þórðardóttir (1825-1827)
  Extent: [1] p.

  Keywords: Literature ; Poetry ; Elegies/ commemorative poems ; Epitaphs / Tomb inscriptions ; Single sheet

 85. Lítið farin hússsól leið í æginn
  Lítid. farin. Húss-Sól. Leid. í. æginn. Döprud. af. daudans. nóttu. Stephans. Thordarsonar. Hún. kom. upp. XII. Martz. MDCCCXXIII. En. undir. gékk. XXVII. Augústí. MDCCCXXVII. … [Á blaðfæti:] Sárt söknudum Syni setti syrgjandi Fadir Th. Sveinbjörnsen.

  Publication location and year: Viðey, 1827
  Related name: Stefán Þórðarson (1823-1827)
  Extent: [1] p.

  Keywords: Literature ; Poetry ; Elegies/ commemorative poems ; Epitaphs / Tomb inscriptions ; Single sheet

 86. Hér liggur örend Akraness prýði
  Hér. liggur. ørend. Akraness. Prýdi. Dáinn. Dánumadur. Brynjólfur. Teitsson. Hann. fæddist. 19da. Aprílis. 1787. Giptist. 23ja. Maji. 1811. Margrétu. Brandsdóttur. Og. vard. med. Henni. ellefu. Barna. Fadir. Andadist. lángþjádur. ad. Ytrahólmi. Þann. 25ta. Augústí. 1828. … [Á blaðfæti:] Svo minnist kærs fósturs-sonar M. Stephensen Dr.

  Publication location and year: Viðey, 1828
  Related name: Brynjólfur Teitsson (1787-1828)
  Extent: [1] p.

  Note: Endurprentað í Grafminningum og erfiljóðum, Viðey 1842, 53.
  Keywords: Literature ; Poetry ; Elegies/ commemorative poems ; Epitaphs / Tomb inscriptions ; Single sheet

 87. Hér er lagt hold lengi þjakað eðla ynglings
  Hér. er. lagt. hold. Lengi. þjakad. Edla. Ynglíngs. Amtmanns. Sonar. Þorvardar. Stephensens. Sem. fæddist. 24da. Septembr. 1812. Deydi. ad. Nesi. 1ta. Nóvembr. 1828. Hoskur.[!] Lærisveinn. Háskóla. Sóreyar. (1826.-27.) … [Á blaðfæti:] Astkjærum Bródursyni og Fóstra setti Magnús Stephensen Dr.

  Publication location and year: Viðey, 1828
  Related name: Þorvarður Stefánsson Stephensen (1812-1828)
  Extent: [1] p.

  Note: Endurprentað í Grafminningum og erfiljóðum, Viðey 1842, 51-52.
  Keywords: Literature ; Poetry ; Elegies/ commemorative poems ; Epitaphs / Tomb inscriptions ; Single sheet

 88. Reykevigs kirkegaard gjemmer en forhen yndig lilje
  Reykevigs. Kirkegaard. gjemmer. en. forhen. yndig. Lilje. fremspiret. af. en. ædel. Stamme. paa. Dansk. – derefter. omplantet. paa. Islandsk. – Bund. og. der. henvisnet. i. det. andet. Aar. Det. Forgængelige. nemlig. af. Frue. Assessorinde. Hedevig. Lovisa. Augusta. Ulstrup. födt. Lerche. Hun. var. födt. i. Frideriksborg. den XVI. Junii. MDCCCII. Givt. der. den. VI Junii. MDCCCXXVIII. med. Krigs-Assessor Langfoged. i. Island. og. Byefoged. i. Reykevig. R. Chr. Ulstrup. Döde. i. Reykevig. XXIII. Dage. efter. Sin. anden. Barsel-Seng. den. XIII. Marts. MDCCCXXX. efterladende. En. dybtsörgende. Ægtemand. og. tvende. spæde. Döttre. Panter. paa. deres. troefaste. Kjærlighed. fra. Begges. förste. Ungdom. af. Samt. Et. almindeligt. Savn. og. Sorg. i. alles. Hjerter. Som. kjendte. Hendes. mange. Dyder. Hendes. ædle. blide. og. goddædige. Hjerte. med. alle. … [Á blaðfæti:] M. Stephensen. Dr. Jur. Conferenceraad og Justitiarius.

  Publication location and year: Viðey, 1830
  Related name: Ulstrup, Hedevig Lovisa Augusta (1802-1830)
  Extent: [1] p.

  Note: Endurprentað í Grafminningum og erfiljóðum, Viðey 1842, 56-57.
  Keywords: Literature ; Poetry ; Elegies/ commemorative poems ; Epitaphs / Tomb inscriptions ; Single sheet

 89. Blundar í dimmum beði grafar besta kvenval
  Blundar. í. dymmum. Bedi. grafar. Besta. Qvennval. Blóminn. Meya. Þórunn. Oddsdóttir. Stephensen. Fædd.              17       Ørend. 17. Nóvembr. 1831. … [Á blaðfæti:] Heidradri Frændstúlku sinni setti M. Stephensen Dr.

  Publication location and year: Viðey, 1831
  Related name: Þórunn Oddsdóttir Stephensen (1791-1831)
  Extent: [1] p.

  Note: Endurprentað í Grafminningum og erfiljóðum, Viðey 1842, 57-58.
  Keywords: Literature ; Poetry ; Elegies/ commemorative poems ; Epitaphs / Tomb inscriptions ; Single sheet

 90. Rósfögur mey
  Rósføgur. Mey. Ragnheidur. Hannesdóttir. Stephensen. Fædd. 15da. Júlíí. 1830. Dáin. 21ta. Octóber. 1832. I. Grøf. hér. blundar. Vid. Garda. Kirkju. … [Á blaðfæti:] Svo setti Afinn. M. Stephensen. Dr.

  Publication location and year: Viðey, 1832
  Related name: Ragnheiður Hannesdóttir Stephensen (1830-1832)
  Extent: [1] p.

  Note: Endurprentað í Grafminningum og erfiljóðum, Viðey 1842, 58-59.
  Keywords: Literature ; Poetry ; Elegies/ commemorative poems ; Epitaphs / Tomb inscriptions ; Single sheet

 91. Hér hvílir
  Her. hvilir. Gudrun. Stephensen. fædd. Scheving. borin. i. þennann. heim. VII. Febr. MDCCLXII. gipt. XI. Sept. MCCLXXXVIII. Fyrrum. Lögmanni. nu. Justitiarius. i. Islands. Konungl. Landsyfirretti. Hra. Magnusi. Stephensen. Conferenceradi. og. Doctor. Juris. Hverjum. hun. ól. I. Son og II. Dætur. Dain. XII. Julii. MDCCCXXXII. … [Á blaðfæti:] Til Minníngar setti Stiftprófastur Arni Helgason. Riddari af Dannebroge.

  Publication location and year: Viðey, 1832
  Related name: Guðrún Vigfúsdóttir Scheving (1762-1832)
  Extent: [1] p.

  Note: Endurprentað í Grafminningum og erfiljóðum, Viðey 1842, 111-112.
  Keywords: Epitaphs / Tomb inscriptions ; Single sheet

 92. Hic deposuerunt mortalia viri immortalis memoriæ
  Hic Deposuerunt mortalia Viri immortalis memoriæ Magni Olavidis Stephensen Doctoris Juris. Justitiarii tribunalis Islandiæ superioris. R. M. a consiliis Conferentiarum. Qvi natus est VIto D. a. Cal. Jan. Anni MDCCLXIII. Matrimonium cum jam beata uxore Gudruna Scheving IIItio D. a. Id: Sept: Anno MDCCLXXXIIX, iniit; Ex qva tres suscepit liberos – duo sunt superstites – Obiit vero XVIto D. a. Cal. Apr. MDCCCXXXIII. … [Á blaðfæti:] Sic posuit ejus memoriæ gratus cultor. A. Helgason.

  Publication location and year: Viðey, 1833
  Related name: Magnús Stephensen (1762-1833)
  Extent: [1] p.

  Note: Endurprentað í Grafminningum og erfiljóðum, Viðey 1842, 63-64.
  Keywords: Epitaphs / Tomb inscriptions ; Single sheet

 93. Hér liggur látin
  Hér. Liggur. látin. Ønnur. Kona. Herra. Víci-Secretéra. O. M. Stephensens. Martha. Chatrina. Jóhanna. Fædd. Stephensen. Hún. kom. í. heiminn. 14da. Jún: 1805. Giptist. 9da. Aug: 1828. Andadist. 27da. Oct: 1833. Vard. Módir. tveggja. Sona. og. jafn. Margra. Dætra. Ønnur. Dætranna. Er. dáinn. Annar. Sonanna. nýfæddur. … [Á blaðfæti:] Svo minntist ennar sáludu og rauna syrgjandi Maka A. Helgason.

  Publication location and year: Viðey, 1833
  Related name: Martha Katrín Jóhanna Stefánsdóttir (1805-1833)
  Extent: [1] p.

  Keywords: Epitaphs / Tomb inscriptions ; Single sheet

 94. Lúnar hvílast í helgri ró
  Lúnar. hvílast. í. helgri. ró. Sveipadar. mjúku. módur. skauti. Daudligar. leyfar. Landshøfdíngja. Um. aldir. ódaudligs. Islands. Sonar. Magnúsar. O. Stephensens. Conferenceráds. og. Doctoris. Juris. Hann. fæddist. í. heim. þenna. 27da. Decembr. 1762. Utsendr. Kóngs. í. erindagjødir. 25ta. Septembr. 1783. Vard. Copíisti. í. Kammercancellíi. 5ta. Aprilis. 1784. Víceløgmadr. Islands. vestan. og. nordan. 23ja. Maii. 1788. Giptist. sama. ár. gódfrægum. maka. Gudrúnu. Vigfússdóttur. fæddri. Scheving. Honum. nú. samsælli. í. sveit. engla. Hann. vard. Løgmadr. vestan. og. nordan. 19da. Aug. 1789. Settr. Landfógeti. frá. 1793. til. 1795. Ædsti. dómari. Yfirréttar. og. Justitzrád. 6ta. Junii. 1800. Forseti. í. Yfircriminalrétti. og. Etatsrád. 6ta. Maii. 1808. Conferencerád. 17da. Aprilis. 1816. Lærifadir. í. Lagafrædi. 6ta. Aprilis. 1819. Saddr. af. jardneskum. heidri. heill. og. árum. Géck. Hann. gladr. til. Guds. barna. hvíldar. Hafinn. í. englastétt. fyrir. unnin. verk. 17da. Martz. 1833. Heidr. Lands. ljós. ættjardar. fadir. þurfenda. og. Þriggja. barna. En. Tíu. barna. bestur. Afi. … [Á blaðfæti:] Svo setti látnum Landshøfdíngja, sínum og sinna søknudum velgjørara. Þ. Sveinbjørnsson.

  Publication location and year: Viðey, 1833
  Related name: Magnús Stephensen (1762-1833)
  Extent: [1] p. 38×20 sm.

  Note: Endurprentað í Grafminningum og erfiljóðum, Viðey 1842, 66-68.
  Keywords: Literature ; Poetry ; Elegies/ commemorative poems ; Epitaphs / Tomb inscriptions ; Single sheet

 95. Hér hvílir
  Her. hvilir. Hans. Peter. Möller. kaupmadur. og. borgari. i. Reykjavik. Fæddur. i. Olafsvik. XVI. Maii. MDCCCIV. Giftur. III. August. MDCCCXXXII. Saladist. barnlaus. XVI. Januar. MDCCCXXXIV. … Her. hviler. Hans. Peter. Möller. kjöbmand. og. borger. i. Reykevig. Födt. i. Olavsvig. den. XVI. Maii. MDCCCIV. Gift. III. August. MDCCCXXXII. Döde. barnlös. XVI. Januar. MDCCCXXXIV. … [Á blaðfæti:] A. Helgason.

  Publication location and year: Viðey, 1834
  Related name: Möller, Hans Peter (1804-1834)
  Extent: [1] p.

  Keywords: Epitaphs / Tomb inscriptions ; Single sheet

 96. Hér hvílir
  Hér. hvílir. B. O. Stephensen. Secret. í. Islands. Konúnglega. Yfirrétti. Virkilegt. Kansellierád. Hann. var. fæddur. 4da. Júlii. 1769. Giptist. Margrétu. Jónsdóttur. 1789. Og. nú. syrgjandi. Frú. S. Stephensen. 1803. Tveir. Synir. af. fyrra. Einn. af. seinna. hjónabandi. lifa. Fjøgur. Hans. afqvæmi. eru dáinn. I. Embætti. lifdi. Hann. 46. ár. Slepti. búskap. og. sókti. um. lausn. frá. embætti. 1835. Enn. dó. 17da. Júnii. sama. ár. … [Á blaðfæti:] Svo setti einn Hans minníngar Heidrari A. Helgason.

  Publication location and year: Viðey, 1835
  Related name: Björn Ólafsson Stephensen (1769-1835)
  Extent: [1] p.

  Keywords: Epitaphs / Tomb inscriptions ; Single sheet

 97. Ved Andreas Kristjan Wendelboes grav
  Ved Andreas Kristjan Wendelboes Grav. … [Á blaðfæti:] Sorøe den 7de Mai 1835. J. G. Gs. Briem.

  Publication location and year: Sorø, 1835
  Related name: Wendelboe, Andreas Christian (1805-1835)
  Extent: [1] p.

  Keywords: Literature ; Poetry ; Elegies/ commemorative poems ; Single sheet

 98. Hér hvílist vært frummóður faðmi falið lík
  Hér. hvílist. vært. Frummódur. fadmi. falid. lík. Af. gódum. sárt. saknads. gøfug-qvendis. Madame. Solveigar. Bogadóttur. Thorarensen. Fæddrar. Benedictsen. Leit. Hún. ljós. heimsins. 27da. Octóber. 1801. Inngéck. frá. því. til. ædri. sælu. 7da. Martz. 1835. Teingdist. hjónabands. helgu. bandi. 21ta. Júlii. 1821. Med. Herra. Apothekara. Oddi. Thorarensen. Er. Hana. syrgjandi. tregar. hér. Med. sex. børnum. Tvø. Hennar. fundi. fagna. á. fegins. landi. … [Á blaðfæti:] Svo mintist þeirrar framlidnu Hennar qvenndygda heidrari. Þ. Sveinbjørnsson.

  Publication location and year: Viðey, 1835
  Related name: Sólveig Bogadóttir Thorarensen (1801-1835)
  Extent: [1] p.

  Keywords: Literature ; Poetry ; Elegies/ commemorative poems ; Epitaphs / Tomb inscriptions ; Single sheet

 99. Ísleifur Einarsson
  Isleifur. Einarsson. Fæddist. á. Asi. í. Holtamannahrepp. 21ta. Maji. 1765. Fór. úr. Skálholts. Skóla. 31ta. Maji. 1783. Sigldi. til. Kaupmannahafnar. Háskóla. 1786. Aflauk. þar. heidarlega. øllum. lærdóms. prófum. Vard. Sýsslumadur. í. Húnavatns. Sýsslu. 12ta Maji. 1790. ― Annar. Assessor. í. Landsyfirrettinum. 11ta. Júlii. 1800. ― Fyrsti. ― ― ― 18da. Júnii. 1817. ― Virkilegt. Etatsrád. 28da. Jan. s. ár. ― Jústitíaríus. í. sama. Rétti. 18da. Apr. 1834. Hann. gegndi. Amts. og. Stiptsamtmanns-embætti. fjórumsinnum. Stundum. einn. stundum. med. ødrum. Leingri. eda. skemmri. tíma. Vard. Medlimur. ens. Konúnglega. Lærdómslistafélags. 13da. Júlii. 1789. ― ― Bókmentafélagsins. 1816. Og. þess. sama. Félags. Aukaforseti. Var. hann. þadan. í. frá. til. Daudadags. Sama. Félags. Heidurs. Medlimur. vard. hann. 4da. Apr. 1829. Medlimur. ens. Konunglega. Fornfrædafélags. 27da. Oct. 1831. Hann. giptist. 1791. í. fyrra. sinni. Gudrúnu. Thorláksdóttur. Atti. med. henni. 3. børn. sem. dóu. úng. Misti. hana. árid. 1800. I. annad. sinn. giptist. hann. 1804. Eptirlifandi. Eckjufrú. Sigrídi. Gísladóttur. Thorarensen. Med. henni. eignadist. hann. 2. børn. sem lifa. Hann. dó. 23ja. Júlii. 1836. … [Á blaðfæti:] A. Helgason.

  Publication location and year: Viðey, 1836
  Related name: Ísleifur Einarsson (1765-1836)
  Extent: [1] p.

  Keywords: Epitaphs / Tomb inscriptions ; Single sheet

 100. Islevus Einarides
  Islevus Einarides Natus est prædio As in tribu holtensi 21o die Maii 1765. E schola schalholtensi dimissus die 31 Maji 1783. Academiam havniensem adiit 1786. Hic omnia examina laudabiliter absolvit. Toparchiæ hunvatnensi præfectus est die 12o Maji 1790. Assessor superioris tribunalis in Islandia 2dus denominatus die 11o Julii 1800. Primus assessor ejusdem tribunalis die 18vo Jun: 1817. A consiliis status die 28o Jan: ejusd: anni factus est. Justitiarius ejusdem tribunalis 18mo Apr. 1834. Præfecturam Islandiæ qvater, ad tempus, interdum solus, interdum cum aliis administravit. Membrum societatis literaturœ islandicæ 13o Jul: 1789, ― societatis literariæ Islandiæ 1816, et Præses vicarius hujusce societatis ad diem mortalem exstitit. Membrum honorarium ejusd: socieratis nominatus est die 4o Apr. 1829. Societatis regiæ, antiqvitatum qvæ curam gerit, membrum factus est die 27o Oct: 1831. Conjugium primum iniit anno 1791 cum virgine Gudruna Thorlacii Filia, ex qva tres liberos suscepit, qvi omnes in prima infantia obiere, uxorem vero ipsam sepelivit 1800. Anno 1804 iterum sibi conjugali vinculo junxit nobilem Virginem Sigridam Gislavi Thorarensen, qvæ nunc cum duobus procreatis liberis obitum conjugis deplorat, qvi incidit die 23io Jul: 1836. … [Á blaðfæti:] A. Helgii. F.

  Publication location and year: Viðey, 1836
  Related name: Ísleifur Einarsson (1765-1836)
  Extent: [1] p.

  Keywords: Epitaphs / Tomb inscriptions ; Single sheet