Allernaadigst bekjendtgjørelse til provindsialstænderne

All1840a Send Feedback: All1840a
Allernaadigst bekjendtgjørelse til provindsialstænderne
Allernaadigst Bekjendtgjørelse til Provindsialstænderne for Sjællands, Fyens og Lollands-Falsters Stifter, samt for Island og Færøerne om Resultaterne af deres under deres Forsamling fra den 24de Septbr. 1838 til den 24de Decbr. s. A. afgivne allerunderdanigste Betænkninger og øvrige indgivne Andragender. Kjøbenhavn, den 11te Juli 1840. Kjøbenhavn. Trykt hos Directeur Jens Hostrup Schultz, Kongelig og Universitets-Bogtrykker.

Publication location and year: Copenhagen, 1840
Printer: Schultz, Jens Hostrup
Extent: 19 p.

Keywords: Directives
Bibliography: Lovsamling for Island 11, Kaupmannahöfn 1863, 667-669.