Fortegnelse paa endeel gode og velkonditionerede böger

BjaPal1781a Send Feedback: BjaPal1781a
Fortegnelse paa endeel gode og velkonditionerede böger
Fortegnelse | paa | endeel gode og velkonditionerede Bö- | ger i adskillige Sprog og Videnska- | ber, i sær Medicinske, | tilhörende | afgangne | Hr. Biarne Paulsen, | forrige Kongel. Landphysicus udi Island, | hvilke, | i Continuation af den Linstowske | Bogsamling d. 26. Novbr. | bliver | solgt udi Gaarden No. 336. i Printzensgade | bag Christiansborg imod contant Beta- | ling, eller naar paafordres, | til | Hr. Jens Nimb, | hos hvem saavel som paa Auctionsstedet Cata- | logi ere at bekomme. | – | Kiöbenhavn, 1781. | trykt med de Steiniske Skrifter.

Publication location and year: Copenhagen, 1781
Printer: Stein, August Friderich (1728-1786)
Related name: Bjarni Pálsson (1719-1779)
Extent: [2], 30 p.

Keywords: Bibliography