Nødvendige forsvar

EgiTho1765a Send Feedback: EgiTho1765a
Nødvendige forsvar
Hr. Egil Thorhallesens | nødvendige Forsvar | for | den ved ham forfattede | danske Oversættelse | af | Jons Bogen, | imod de, | i de Kiøbenhavnske Lærde Tidender | af | Msr. Hannes Finnsen | indrykkede meget ufordeelagtige Anmærkninger, | med | Anmærkningerne selv tilføyede; | at enhver lærd og fornuftig Læsere kan holde dem | imod Svaret, og selv see hvad Grund der | kand være paa begge Sider. | – | Kiøbenhavn, | trykt hos Ludolph Henrich Lillies Enke. 1765.

Publication location and year: Copenhagen, 1765
Printer: Lillie, Ludolph Henrich (1719-1758)
Extent: 40 p.

Related item: Hannes Finnsson (1739-1796): „Msr. Hannes Finnsens Anmærkninger.“ 29.-40. p.
Keywords: Laws