Antiquarisk-historiske bemærkninger

FinMag1818a Send Feedback: FinMag1818a
Antiquarisk-historiske bemærkninger
Antiqvarisk-Historiske Bemærkninger angaaende de hedenske Nordboers Kultur og Karakter, ved Finn Magnusen … Aftrykt af Maanedsskrivtet Minerva for Juli 1818. Kjøbenhavn, 1818. Trykt paa Hofboghandler Beekens Forlag; hos B. Schlesinger.

Publication location and year: Copenhagen, 1818
Publisher: Beeken, Jens Lorentz (1786-1841)
Printer: Schlesinger, Bernhard
Extent: 23 p.

Note: Svar við ritgerð eftir G. L. Baden: Antikvariske historiske juridiske og statistiske notitser og anekdoter, Dansk Minerva 6 (júní 1818), 481-504. Baden svaraði: Gjenmæle paa Hr. Professor Finn Magnussens antikvarisk-historiske bemærkninger, Dansk Minerva 8 (ágúst 1818), 158-172.
Keywords: History