Forordning der forandrer og nærmere bestemmer straffen for brandstiftelse

For1841a Send Feedback: For1841a
Forordning der forandrer og nærmere bestemmer straffen for brandstiftelse
Tilskipun er umbreytir og nákvæmar ákvarðar straff fyrir illvirkisbrennur
Forordning, der forandrer og nærmere bestemmer Straffen for Brandstiftelse. I Følge Forordningen af 24de Januar 1838 §§ 1 og 7 gjeldende for Island, med den Forandring af nogle af de deri bestemte Straffe, som følge af bemeldte Forordnings Bestemmelser. Tilskipun, er umbreytir og nákvæmar ákvardar straff fyrir illvirkisbrennur. Eptir Tilskipun af 24 Janúarí 1838 1 og 7 §§ gildandi fyrir Ísland, med þeirri umbreyting á nokkrum af þeim þarí ákvednu strøffum, sem fylgja af nefndrar tilskipunar ákvørdunum. Kjøbenhavn, den 26de Marts 1841. Kjøbenhavn. Trykt hos Directeur Jens Hostrup Schultz, Kongelig og Universitets-Bogtrykker.

Publication location and year: Copenhagen, 1841
Printer: Schultz, Jens Hostrup
Extent: 19 p.

Keywords: Directives
Bibliography: Lovsamling for Island 12, Kaupmannahöfn 1864, 46-59.