Udkast til en karakteristik

GriTho1793b Send Feedback: GriTho1793b
Udkast til en karakteristik
Udkast | til | en Karakteristik | af | Hans Kongelige Høihed | Kronprindsen af Dannemark; | tilligemed | en kort Udsigt over den danske Litteratur | og de skiønne Kunster, | i | fem Breve, fra en Person, som længe havde op- | holdt sig i Kiøbenhavn, til hans Ven i London. | ◯ | Oversat af Engelsk | ved | Frederich Schneider. | – | Kiøbenhavn 1793. | Trykt paa A. Soldins Forlag.
Colophon: „Trykt hos Morthorstes Enke.“

Publication location and year: Copenhagen, 1793
Publisher: Soldin, Abraham (1770-1834)
Printer: Morthorst, Dorothea (-1809)
Extent: xvi, 144, [1] p.
Version: 4

Translator: Schneider, Christian Frederik (1772-1825)
Related item: Schneider, Christian Frederik (1772-1825): [„Formáli“] vii.-xvi. p. Dagsettur 16. apríl 1793.
Related item: „Efterretning for Bogbinderen. Siderne 17 og 18, 35 og 36, 47, 48, 49 og 50 skiæres bort, og i Stedet for disse sættes de medfølgende.“ [145.] p.
Keywords: History
Decoration: Bókarhnútar, smámyndir eða einkunnarorð.