Fortegnelse

Isl1826b Send Feedback: Isl1826b
Fortegnelse
Fortegnelse over de til Oprettelsen af et Laane-Bibliothek ved det kongelige Landoplysnings-Selskab i Island skjenkede Böger. Andet Oplag. Foröget med de, siden den ved Trykken i Aaret 1808 publicerede Liste over den daværende Bogsamling, senere til Datum tilkomne Skrivter og Værker. Vidöe Kloster, 1826. Udgivet af ovenmeldte Selskab og trykt ved Factor og Bogtrykker G. J. Schagfjord.

Publication location and year: Viðey, 1826
Publisher: Landsuppfræðingarfélagið
Printer: Guðmundur Jónsson Skagfjörð (1758-1844)
Extent: 23 p. (½)
Version: 2

Keywords: Associations ; Bibliography