Bildur danskum

Kra1652a Send Feedback: Kra1652a
Bildur danskum
Krákumál
BILDUR DANSKUM | Det er | Den danske BILDE eller Kaarde. | Præsenterende | En gamle Kiempe Vise om danske Mands | tapperhed oc mand[elige] gierninger, dictet aff REG- | NER LODB[RO]G en Enevolds Konge vdi | Danmarck: Oc [nu nyelig]en paa den danske Sprock som nu | brugelig er, aff den [gamle] w-sædvanlige danske udsat. Med smaa | forklaringer [v]di Brederne huor behoff giøris. | Aff | Christen Berntszøn Wiborg: | ◯ | Hør, Danske Mand, gack ey forbi, | It Øye kast kun først her i, | Om du har lyst til Priis oc Dyd, | Læsz mig, det skal dig ey fortryd’. | – | Prentet Aar, 1652. | –

Publication location and year: Aarhus, 1652
Extent: [12] p.

Translator: Viborg, Christen Berntsen
Provenance: Talin prentuð í Árósum. Eitt eintak þekkt er í Konungsbókhlöðu í Kaupmannahöfn, óheilt.
Note: Eftirprentun í Kaupmannahöfn 1877.
Keywords: Literature ; Antiquities ; Scaldic poems
Decoration: Myndskreyttur rammi á titilblaði. Bókarhnútar, smámyndir eða einkunnarorð.
Bibliography: Halldór Hermannsson (1878-1958): Icelandic books of the seventeenth century, Islandica 14 (1922), 60-61.