Afskedssang

PalArn1826a Send Feedback: PalArn1826a
Afskedssang
Afskedssang til Herr Etatsraad, Ridder B. Thorlacius, ved hans Afreise til Italien i Mai 1826 … Kiöbenhavn. Trykt hos Directeur Jens Hostrup Schultz, Kongelig og Universitets-Bogtrykker.

Publication location and year: Copenhagen, 1826
Printer: Schultz, Jens Hostrup
Related name: Birgir Thorlacius (1775-1829)
Extent: [3] p.

Keywords: Literature ; Poetry ; Occasional poems