Deo, regi, patriæ

PalVid1768a Send Feedback: PalVid1768a
Deo, regi, patriæ
Udtog | af | afgangne | Lavmand Povel Vidalins | Afhandling | om | Islands Opkomst | under Titel | Deo, Regi, Patriæ; | samt | nogle andres af samme Indhold | anvendt paa | nærværende Tider. | – | - - fungor vice cotis, acutum | Reddere qvæ ferrum valet, exsors ipsa secandi. | Horat. | – | Sorøe, 1768. | Trykt hos Jonas Lindgren, det Ridderlige | Akademies Bogtrykker.

Publication location and year: Sorø, 1768
Printer: Lindgren, Jonas (-1771)
Extent: 399, [7] p.

Editor: Jón Eiríksson (1728-1787)
Translator: Jón Eiríksson (1728-1787)
Related item: „Indledning.“ 3.-32. p.
Related item: Snorri Björnsson (1710-1803): „Tillæg Lit. A. Udtog af Hr. Snorre Biørnssens Brev til Amtmand Gislesen 〈dat. Husafelle d. 28 Martii 1760 og meddeelt af Hr. Landfoged Skule Magnussen〉, som viidere Efterretning … om den Islandske Surtarbrand.“ 362.-371. p.
Related item: Skúli Magnússon (1711-1794): „Tillæg Lit. B. … Sammenligning“ 372.-385. p.
Related item: Skúli Magnússon (1711-1794): „Tillæg Lit. C. … Nogle Efterretninger om de Islandske nye Indretningers Balance,“ 386.-394. p.
Related item: „Beslutning.“ 395.-399. p.
Related item: „Til ydermeere Beviis, saavel paa de forrige Misligheder, som paa de Høi-Kongelige Indretningers allernaadigst forordnede Drift og Understøttelse i da værende Tid, tilføies følgende det høilovlige Cammer-Collegii Communications-Skrivelse.“ [401.-406.] p.
Note: Íslensk þýðing: Um viðreisn Íslands, Reykjavík 1985.
Keywords: Economics
Bibliography: Gunnar Pálsson (1714-1791): Um uppreistar eður viðréttingarbækling Íslands, Kaupmannahöfn 1770.