Placat hvorefter ingen, som efter forordningen af 13de Junii 1787 er uberettiget til at drive handel i Island, maae af brændeviin eller tobak kiøbe mere

Pla1787e Send Feedback: Pla1787e
Placat hvorefter ingen, som efter forordningen af 13de Junii 1787 er uberettiget til at drive handel i Island, maae af brændeviin eller tobak kiøbe mere
Placat, | hvorefter | ingen, som efter Forordningen af | 13de Junii 1787 er uberettiget til at drive Han- | del i Island, maae af Brændeviin eller Tobak kiøbe | mere, end hvad enhver til eget Brug be- | høver, med mere. | – | Kiøbenhavn. | Trykt hos Directeur P. M. Høpffner, Hans Kongelige Majestæts | og Universitetets første Bogtrykker.

Publication location and year: Copenhagen, 1787
Printer: Høpfner, Peter Marquard (1751-1800)
Extent: [3] p.

Note: Dagsett 13. júní 1787.
Keywords: Directives
Bibliography: Lovsamling for Island 5, Kaupmannahöfn 1855, 462-463.