Placat hvorved den under 18de may 1787 udstædte placat angaaende forsigtigheds-regler

Pla1803b Send Feedback: Pla1803b
Placat hvorved den under 18de may 1787 udstædte placat angaaende forsigtigheds-regler
Placat, hvorved den, under 18de May 1787 udstædte, Placat, angaaende Forsigtigheds-Regler, til at afværge Smitte af Børne-Kopper og Mæslinger, paa Island, formedelst Skibsfart sammesteds, deels forandres, deels udvides, til Efterlevelse af dem, der seile til Grønland og Færøerne. Friderichsberg, den 27de May 1803. Kiøbenhavn. Trykt hos Directeur Johan Frederik Schultz, Kongelig og Universitets-Bogtrykker.

Publication location and year: Copenhagen, 1803
Printer: Schultz, Johan Frederik (1756-1817)
Extent: [4] p.

Keywords: Directives
Bibliography: Lovsamling for Island 6, Kaupmannahöfn 1856, 623-624.