Placat hvorved forordningen af 13de mai 1776 om gjerder samt tuers jevning med videre jordbruget i Island vedkommende ophæves

Pla1836a Send Feedback: Pla1836a
Placat hvorved forordningen af 13de mai 1776 om gjerder samt tuers jevning med videre jordbruget i Island vedkommende ophæves
Opið bréf hvarmeð tilskipunin af 13da maí 1776 um garða og þúfnasléttun með fleiru jarðyrkjuna á Íslandi áhrærandi er aftekin
Placat, hvorved Forordningen af 13de Mai 1776 om Gjerder samt Tuers Jevning med videre, Jordbruget i Island vedkommende, ophæves. Opid Bréf hvarmed Tilskipunin af 13da Maí 1776 um Garda og Þúfnasléttun med fleiru, jardyrkjuna á Íslandi áhrærandi, er aftekin. Kjøbenhavn, den 9de Marts 1836. Kjøbenhavn. Trykt hos Directeur Jens Hostrup Schultz, Kongelig og Universitets-Bogtrykker.

Publication location and year: Copenhagen, 1836
Printer: Schultz, Jens Hostrup
Extent: 7 p.

Keywords: Directives
Bibliography: Lovsamling for Island 10, Kaupmannahöfn 1861, 709-712.