Svar

SkuMag1772a Send Feedback: SkuMag1772a
Svar
Svar | paa den i | Magazinet | for | Patriotiske Skribentere | Aar 1771 No. 65 og 66 under 3 §. | indragne | Islandophilus | til | Author for Skriftet | Upartiske Tanker om Handelen | paa Island &c. | ᛉ | – | Kiøbenhavn, 1772. | Trykt hos Brødrene Berling.

Publication location and year: Copenhagen, 1772
Printer: Berlingske Bogtrykkerie
Extent: 38 p.

Related item: Gunnar Pálsson (1714-1791): „Ef menn vildu Island …“ 2. p. Vísa.
Keywords: Trade