Juridisk stat

VigEri1831a Send Feedback: VigEri1831a
Juridisk stat
Juridisk Stat eller Fortegnelse over de Candidater, som have underkastet sig latinsk-juridisk Embeds-Examen ved Kjöbenhavns Universitæt efter 7 Mai 1788, tilligemed et Udvalg af danske Jurister som Anhang. Med Vedtegninger udgiven af Wigfus Erichsen … Kjöbenhavn. Forlagt af Universitæts-Boghandler C. A. Reitzel. Trykt hos E. A. H. Möller & Birck, Raadhusstræde No. 45. 1831.

Publication location and year: Copenhagen, 1831
Publisher: Reitzel, Carl Andreas (1789-1865)
Printer: Møller, E. A. H.
Extent: xii, 64 p.
Version: 1

Keywords: Biography