Juridisk stat

VigEri1838a Send Feedback: VigEri1838a
Juridisk stat
Juridisk Stat eller Fortegnelse over de Kandidater, som have underkastet sig latinsk-juridisk Embeds-Examen ved Kjøbenhavns Universitet efter 7 Mai 1788, tilligemed et Udvalg af danske Jurister som Anhang. Med Vedtegninger udgiven af Wigfus Erichsen. Andet Oplag. Kjøbenhavn. Hos Universitetsboghandler C. A. Reitzel, Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri. 1838.

Publication location and year: Copenhagen, 1838
Publisher: Reitzel, Carl Andreas (1789-1865)
Printer: Luno, Bianco (1795-1852)
Extent: vi, 44 p.
Version: 2

Keywords: Biography