Læge-stat

VigEri1843a Send Feedback: VigEri1843a
Læge-stat
Læge-Stat eller Fortegnelse over de Kandidater, som have underkastet sig Læge-Examen ved de kjøbenhavnske Læreanstalter. Med Vedtegninger udgiven af Wigfus Erichsen. Tredie Oplag. Kjøbenhavn. Forlagt af Universitets-Boghandler C. A. Reitzel. Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri. 1843.

Publication location and year: Copenhagen, 1843
Publisher: Reitzel, Carl Andreas (1789-1865)
Printer: Luno, Bianco (1795-1852)
Extent: 40 p.
Version: 3

Note: Prentaður var viðauki með framhaldandi blaðsíðutali, án titilblaðs: Tillæg til Læge-Stat. [1844.] ~ 41.-44. bls.
Keywords: Biography