De yfverborna Atlingars

Vol1750a Send Feedback: Vol1750a
De yfverborna Atlingars
Eddukvæði. Völuspá
De Yfverborna Atlingars | Eller | Sviogỏthars ok Nordmänners | Patriarkaliska | LÄRA, | Eller sådan hon var fỏre Odhin II:s tid; | Af | Sämund hin Frode på Island, | Efter gamla Runobỏcker År Chr. 1090. afskrefven; | Men nu efter Trenne Kongl. Antiqvitets Ar- | chivet tilhỏriga Gỏthiska Handskrifter | Med Svensk ỏfversättning utgifven, | Af | Johan Göransson. | – | STOCKHOLM, | Tryckt hos Directeuren ok Kongl. samt Åbo Academiæ Boktryckaren, | JACOB MERCKELL, 1750.

Publication location and year: Stockholm, 1750
Printer: Merckell, Jacob (1719-1763)
Extent: 24 p.

Editor: Göransson, Johan (1712-1769)
Translator: Göransson, Johan (1712-1769)
Keywords: Literature ; Antiquities ; Eddic poems